Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna C Grzegorz Chojnacki

Galeria wykładowców

chojnacki_grzegorz

Wydział Grafiki i Malarstwa
Grzegorz Chojnacki

Urodzony 22 stycznia 1955 roku w Zgierzu. Studia w latach 1975-1980 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem w 1980 roku w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Leszka Rózgi i w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego. W 1979 roku podjął pracę na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W latach 1996-2007 kierował Pracownią Grafiki Warsztatowej na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W roku 2007 został kierownikiem Pracowni Druku Cyfrowego na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w roku 2006. 

W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Wybrany ponownie na to stanowisko w kadencji 2008-2012.
W latach 2008-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych.

Twórczość w zakresie grafiki artystycznej, projektowej i malarstwa.


Dzieciaki Na wozie Pod murem
Wyjście z czerwienia Wyjście z bramy Zaplątani
Z leżakami - kolor