Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Maestro 3

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych skierowanych do podmiotów określonych w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Termin przyjmowania wniosków: 15 września 2012 r.

Więcej na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro-15-06-2012