Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Harmonia 3

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych skierowanych do podmiotów określonych w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Konkurs dotyczy projektów badawczych, realizowanych:

  1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
  2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
  3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
  4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Więcej na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia-15-06-2012

Termin przyjmowania wniosków: 15 września 2012 r.