Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Norweskie

Nowe perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Niniejszym informujemy o uruchomieniu nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 na mocy podpisanego porozumienia z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią z dnia 28 lipca 2010 r. Alokacja dla Polski wyniesie 578 mln euro (z ogólnej kwoty wsparcia dla 15 członków UE wynoszącej 1,788 mld euro).

Więcej na stronie: http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/Strony/EOG_2009_2014.aspx

Termin przyjmowania wniosków: 15 września 2012 r.