Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Uczelnia Pracownicy akademiccy Bezpłatne studia po...
Bezpłatne studia podyplomowe

Akademia Morska w Gdyni wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego zaprasza pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe do udziału w projekcie. Studia odbywać się będą m.in. w Warszawie.

Projekt oferuje kadrom systemu B+R możliwość podniesienia umiejętności na drodze szkoleń, staży i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz w obszarze komercjalizacji rezultatów prac badawczych. Ma doprowadzić do zintensyfikowania współpracy na linii przedsiębiorcy – sektor B+R, umożliwiając wdrożenie opracowanych przez naukowców rozwiązań problemów konkretnego przedsiębiorstwa.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników B+R w obszarze skutecznego aplikowania o projekty badawcze finansowane z różnych źródeł, profesjonalnego zarządzania projektami badawczymi oraz zintensyfikowanie i promowanie współpracy przedstawicieli B+R z przedstawicielami przemysłu w ramach naukowo-przemysłowych konsorcjów projektowych.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na stronie internetowej poświęconej projektowi: http://www.ster.am.gdynia.pl/