Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Uczelnia Pracownicy akademiccy Nieodpłatne studia ...
Nieodpłatne studia podyplomowe

informacja o nieodpłatnych studiach podyplomowych, z których skorzystać mogą:

pracownicy sektora B+R, tj.:

  • pracowników naukowych szkół wyższych,
  • pracowników instytutów badawczych,
  • pracowników instytutów naukowych PAN,
  • pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców)

Studia podyplomowe Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań prowadzone będą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studia trwają dwa semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

Studia te obejmują szereg dyscyplin z zakresu nauk społecznych: ekonomię, zarządzanie, finanse, prawo. Wzbogacone są one także o zajęcia o charakterze praktycznym, podczas których słuchacze zyskują konkretne umiejętności przydatne im w karierze zawodowej. Ponadto w ramach Projektu przewidziane jest 24-godzinne szkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, kończące się egzaminem umożliwiającym zdobycie międzynarodowego certyfikatu. Dodatkowo dla słuchaczy przygotowano inne atrakcyjne aktywności, jak choćby wizytę w jednym z centrów transferu technologii w Niemczech lub możliwość wyjazdu do słynnego ośrodka CERN w Genewie (dla najlepszych studentów).

Zajęcia podstawowe będą obejmowały 200 godzin i będą odbywać się w ramach zjazdów weekendowych od października 2012 r. do czerwca 2013 r.

Studia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będą nieodpłatne dla słuchaczy.

Szczegóły na stronie internetowej: http://profesjonalni.uni.lodz.pl