Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna L Dariusz Ludwisiak

Galeria wykładowców

ludwisiak-dariusz

Wydział Sztuk Wizualnych
Dariusz Ludwisiak

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Jacka Bigoszewskiego i grafiki jako aneksu pod kierunkiem prof. Tomasza Chojnackiego w 1996 roku.

Od 1996 zatrudniony na macierzystej uczelni na Wydziale Sztuk Wizualnych (dawniej Edukacji Wizualnej) jako asystent w Pracowni Projektowania Graficznego; (w ostatnich latach jako instruktor również w Pracowni Kompozycji, w Pracowni Rysunku czy w I i II Pracowni Malarstwa - lata 2010/2011/2012).

Brał udział w licznych wystawach konkursowych, zbiorowych, festiwalach krajowych (Olsztyn, Łódź, Łódź - Andrzejów, Kraków, Katowice, Szczecin, Bydgoszcz, Gdynia, Toruń, Poznań, Wrocław, Warszawa) jak i zagranicznych (Japonia, Litwa, Rosja, Szwajcaria, Austria, Niemcy) prezentujĻc malarstwo, grafikÍ, plakaty komercyjne i self-promotion, fotografie, czy twory filmopodobne, (jak je sam nazywa).

Jest członkiem i współzałożycielem artystycznej Nieformalnej Grupy PUL.

http://pulgrupa.wix.com/pul-nieformalna-grupa


Dariusz Ludwisiak Dariusz Ludwisiak Dariusz Ludwisiak