Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ł Mariusz Łukawski

Galeria wykładowców

lukawski-mariusz

Wydział Grafiki i Malarstwa
Mariusz Łukawski

Urodzony w 1950 w Zakopanem, mieszka i pracuje w Łodzi. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1969 -74. Dyplom z wyróżnieniem w 1974 w pracowniach: projektowania plakatu prof. B.Balickiego i fotografii doc. Z.Dłubaka.
W 1974 zaczyna pracę w uczelni na stanowisku asystenta w pracowni fotografii i filmu doc.Zbigniewa Dłubaka. W latach 2000 – 2004 prowadził pracownię podstaw projektowania graficznego.
W 2004 otrzymuje tytuł profesora.
Między 2005 – 2008 prowadził pracownię projektowania grafiki wydawniczej.
Obecnie prowadzi pracownię projektowania plakatu.
W 1997 organizuje wraz z prof. B.Balickim na Wydziale Grafiki i Malarstwa studia niestacjonarne ze specjalizacji projektowanie graficzne.
W latach 2002 i 2008 pełnił funkcje prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki i Malarstwa.
Prowadzi również od kilku lat zajęcia z fotografii i typografii w Wyższej Szkole Informatyki.
W latach 1976-82 działalność w grupie artystycznej „Seminarium Warszawskie”. W tym czasie udział w wystawach i sympozjach poświęconych awangardzie plastycznej lat 70-tych XX w.

Twórczość w zakresie projektowania graficznego, fotografii, malarstwa, grafiki i rysunku. 
Najważniejsze cykle prac: Formy elementarne, Układy przypadkowe, Pion, poziom, przekątne.
W latach 1995-2004 współpraca z Muzeum Sztuki w Łodzi a od 2002 współpraca z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi.
Dla tych instytucji wykonał wiele projektów katalogów i plakatów. 

Ważniejsze wystawy:

  • Cykl kilkunastu wystaw w ramach grupy :Seminarium Warszawskie” w latach 1976-1981
  • 1979 wystawa indywidualna pt. „Rysunki” Mała Galeria w Warszawie.
  • Wystawa indywidualna „Formy elementarne” Galeria Foto Medium Art., Wrocław 1980.
  • Udział w cyklu wystaw 1990-99 pt. „ Kontraste aus Polen” Stadtmuseum Gross-Gerau Niemcy.
  • Wystawa z okazji jubileuszu 50-lecia ASP w Łodzi.
  • W latach 1996-2005 udział w Biennale Plakatu polskiego w Katowicach.
  • 2008 – wystawa indywidualna pt. „Formy elementarne 2” Galeria Blok – ASP w Łodzi.
  • 2009 – wystawa indywidualna – Galeria Willa - Miejska Galeria Sztuki w Łodzi.

Mariusz Łukawski Mariusz Łukawski  Mariusz Łukawski
Mariusz Łukawski Mariusz Łukawski  Mariusz Łukawski
Mariusz Łukawski Mariusz Łukawski  Mariusz Łukawski
Mariusz Łukawski Mariusz Łukawski  Mariusz Łukawski
Mariusz Łukawski Mariusz Łukawski  Mariusz Łukawski