Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna K Magdalena Kacperska

Galeria wykładowców

kacperska-magdalena

Wydział Tkaniny i Ubioru
Magdalena Kacperska

Urodzona w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w latach 2003-2009. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Malarstwa Prof. Mariana Kępińskiego, poszerzony o aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej Prof. Andrzeja Bartczaka. Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Od 2011 r. zatrudniona w ASP w Łodzi na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku Prof. Małgorzaty Dobrzynieckiej-Kojder. Wyróżniona Medalem Honorowym na IVX Międzynarodowym Triennale Małych Form Grafiki – Łódź 2011. Twórczość w zakresie malarstwa i grafiki.


Magdalena Kacperska Magdalena Kacperska Magdalena Kacperska
Magdalena Kacperska Magdalena Kacperska Magdalena Kacperska
Magdalena Kacperska Magdalena Kacperska Magdalena Kacperska