Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna M Katarzyna Miller

Galeria wykładowców

K Miller portret

Wydział Grafiki i Malarstwa
Katarzyna Miller

W latach 1998 – 2004 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2004 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera i Pracowni Rysunku prof. Jacka Nowotarskiego. Od 2006 roku pracownik dydaktyczny macierzystej uczelni. W 2015 roku uzyskała stopień doktora sztuki. Od 2015 prowadzi Pracownię Rysunku I na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, instalacją.

www.katarzynamiller.com


She studied at the Faculty of Graphics and Painting at the Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź between 1998 and 2004. In 2004 she graduated with distinction from Professor Ryszard Hunger’s Painting Studio and Professor Jacek Nowotarski’s Drawing Studio. In 2015 she received the title of doctor of arts. Since 2006 she has been working as an academic teacher at her alma mater. Her main fields of interest include drawing, painting and installations.

Katarzyna Miller Katarzyna Miller Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2008, akryl, płótno, 150 x 120
Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2009, akryl, płótno, 160 x 120 Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2004, akryl i olej na płódnie Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2009, akryl, płótno, 120 x 150
Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2011, akryl, płótno, 130 x 140 Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2009, akryl, płótno, 140 x 150 Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2011, akryl, płótno, 130 x 140
Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2011, akryl, płótno, 140 x 100 Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2011, akryl, płótno, 130 x 140 Katarzyna Miller - Bez tytułu, 2009, akryl, płótno, 140 x 150
Katarzyna Miller - Bez tytułu, olej i akryl na płótnie, 100 x 150 cm, 2014 Katarzyna Miller - Bez tytułu, akryl na płótnie, 140 x 100 cm, 2014 Katarzyna Miller - Bez tytułu, akryl i olej na płótnie, 140 x 100 c,. 2014
Katarzyna Miller - Bez tytułu, akryl i olej na płótnie, 150 x100 cm, 2014 Katarzyna Miller - Bez tytułu, akryl na płótnie, 110 x130 cm, 2014 Katarzyna Miller - Figury, akryl na płótnie, 3 x 40 x 120 cm, 2014
Katarzyna Miller - Figury, akryl na płótnie, 3 x 40 x 120 cm, 2014 Katarzyna Miller - Bez tytułu, akryl, szablon, płótno, 50 x 130 cm, 2015 Katarzyna Miller - Zdjęcie z pracowni, 2014
Katarzyna Miller - Zdjęcie z pracowni, 2014 029 Katarzyna Miller - Nie-Obecność. Lustro jako zwierciadło i pozór rzeczywistości. Powrót do wnętrza, ASP w Łodzi, 2015
Katarzyna Miller - Uwolnienie głosu – uwolnienie obrazu, instalacja audiowizualna,  wystawa Getto XXI, Łódź 2014 Katarzyna Miller - Uwolnienie głosu – uwolnienie obrazu, instalacja audiowizualna, wystawa Getto XXI, Łódź 2014 Katarzyna Miller - Uwolnienie głosu – uwolnienie obrazu, wystawa Getto XXI, Łódź 2014
027 Katarzyna Miller - POZA OBRAZEM, instalacja audiowizualna, kaplica klasztoru oo. Dominikanów w Łodzi 2016 Katarzyna Miller - POZA OBRAZEM, Galeria Zielona 13, Łódź 2016