Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna M Andrzej Michalik

Galeria wykładowców

Andrzej Michalik

Wydział Sztuk Wizualnych
Andrzej Michalik

Od najdawniejszych czasów człowiek inspirował artystów w ich twórczości. Jego piękne, doskonałe w proporcjach ciało, niezbadany, niepojęty, nieprzewidywalny umysł, nieśmiertelna, kontrowersyjna dusza. Człowiek – najdoskonalsze stworzenie na Ziemi - jest głównym tematem w twórczości Andrzeja Michalika. Duchowość i metafizyka – relacja materii, biologii, psychiki w istocie ludzkiej są podstawową inspiracją w mojej twórczości. Sztuka zaś jest rodzajem pomostu między „znanym” a „nieznanym”. Graficzne i rysunkowe działania Michalika są próbą zrozumienia ludzkiej tajemnicy. Artysta szuka rozmaitych wizerunków, znaków i symboli, poprzez które stara się wyrazić sens ludzkiego bytu.

Andrzej Michalik jest absolwentem PWSSP w Łodzi. Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Edukacji Wizualnej.

Magdalena Czapska-Michalik

www.amichalik.asp.lodz.pl


Z cyklu Sąd ostateczny Z cyklu Sąd ostateczny Z cyklu Sąd ostateczny
Chusta św. Weroniki Człowiek-pion Człowiek-poziom
List do JP II Multiplikacja - serigrafia Odkrywając siebie I
Odkrywając siebie II