Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna M Włodzimierz Matacho...

Galeria wykładowców

Włodzimierz Matachowski

Wydział Grafiki i Malarstwa
Włodzimierz Matachowski

Urodzony w 14.01.1955 roku w Łodzi. Absolwent PLSP w Łodzi - 1975. Studia w latach 1982-1987 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w Pracowni Projektowania Opakowań adi. Piotra Bojanowskiego. Od 1987 zatrudniony w Uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni Graficznego Projektowania Przestrzeni prof. Andrzeja Smoczyńskiego. Od 2001 roku profesor nadzwyczajny. Obecnie prowadzi Pracownię Podstaw Projektowania Graficznego i Pracownię Grafiki Multimedialnej. Pełnione funkcje: prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa 1999 - 2002, prorektor ds nauki 2002 - 2005, kierownik Katedry Projektowania Graficznego 2005 - 2008. Działalność w zakresie grafiki projektowej, multimedialnej oraz stylistyki produktu - maluje, rysuje, fotografuje.

Od 1998 pedagog na Kierunku Grafika WSHE w Łodzi. Publikacje i prezentacje prac projektowych w wydawnictwach specjalistycznych, wystawach (również realizacje na rynki konsumenckie) w kraju i zagranicą: Anglii, Austrii, Australii, Belgii, Czech, Białorusi, Francji, Izraelu, Niemiec, Rosji, USA.

www.wlad.pl