Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Jakość kształcenia Materiały dla prowa...
Materiały dla prowadzących zajęcia

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (obszarowe efekty kształcenia)


Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego,
oprac. Ewa Chmielecka, Warszawa 2010


Andrzej Kraśniewski, Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011


Formy zajęć dydaktycznych, oprac. mgr Maciej H. Zdanowicz:


SYLABUSY
PRZEWODNIK DO KARTY PRZEDMIOTOWEJ POBIERZ (.PDF)
Wzór do karty przedmiotowej - jednolite studia magisterskie POBIERZ (.DOC)
Wzór do karty przedmiotowej - studia I stopnia [6 semestrów] POBIERZ (.DOC)
Wzór do karty przedmiotowej - studia I stopnia [7 semestrów] POBIERZ (.DOC)
Wzór do karty przedmiotowej - studia II stopnia [4 semestry] POBIERZ (.DOC)
Wzór do karty przedmiotowej - studia II stopnia [3 semestry] POBIERZ (.DOC)