Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Jakość kształcenia Akty prawne wewnętr...
Akty prawne wewnętrzne


Zarządzenie Rektora nr 42/2019 w sprawie:

wprowadzenia procedury antyplagiatowej dotyczącej weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów licencjackich i magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziUchwała nr 59/17 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie:

Wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcającychUchwała nr 58/17 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie:

Wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów wyższych, na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształceniaUchwała nr 31/17 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie:

Określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Malarstwa i RysunkuUchwała nr 157/16 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie:

zmiany uchwały nr 32/13/k12-16 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – dla kierunku tkanina i ubiór na Wydziale Tkaniny i Ubioru.Uchwała nr 155/16 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie:

wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających.


Uchwała nr 154/16 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie:
wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów wyższych, na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia.


Uchwała nr 153/16 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie:
zmiany uchwały nr 32/13/k12-16 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Wizualnych.Zarządzenie Rektora nr 1/2016 w sprawie:

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.


Zarządzenie Rektora nr 47/2015 w sprawie:
wprowadzenia ogólnouczelnianej procedury weryfikacji efektów kształcenia. 


Zarządzenie Rektora nr 23/2015 w sprawie:
zasad i trybu opracowania i przeprowadzenia ankiet ewaluacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 126/15 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie:
określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała nr 121/15 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie:
określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała nr 115/15 z dnia 06.02.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 105/14/ z dnia 15.04. 2014 w sprawie:
utworzenia kierunku rzeźba na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na WydzialeRzeźby i Działań Interaktywnych oraz określenia zakładanych dla kierunku rzeźba o profilu praktycznym efektów Krajowych Ram Kwalifikacji.


Uchwała nr 114/15 z dnia 06.02.2015 r. w sprawie:
zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na dla studiów stacjonarnych I stopnia 6. semestralnych, kierunek wzornictwo oraz II stopnia 4. semestralnych, kierunek wzornictwo dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Uchwała nr 105/14 z dnia 15.12.2014 r. w sprawie:
utworzenia kierunku rzeźba na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na WydzialeRzeźby i Działań Interaktywnych oraz określenia zakładanych dla kierunku rzeźba o profilu praktycznym efektów Krajowych Ram Kwalifikacji.


Uchwała nr 35/13 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie:
zasad przeprowadzania i sposobu wykorzystania oceny nauczyciela akademickiego
w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych w Akademi Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Zarządzenie Rektora nr 16/2013 w sprawie:
zasad i trybu opracowania i przeprowadzenia ankiet ewaluacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Uchwała Senatu ASP nr 32/13 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie:
określania zakładanych efektów kształcenia kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego

Opis zakładanych efektów kształcenia - załączniki do Uchwały:
  • Załącznik nr 1 - Wydział Grafiki i Malarstwa [kierunek: malrstwo] - pobierz (.pdf)
  • Załącznik nr 2 - Wydział Grafiki i Malarstwa [kierunek: grafika] - pobierz (.pdf)
  • Załącznik nr 3 - Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz [kierunek: wzornictwo] - pobierz (.pdf)
  • Załącznik nr 4 - Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz [kierunek: architektura wnętrz] - pobierz (.pdf)
  • Załącznik nr 5 - Wydział Sztuk Wizualnych [kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych] - pobierz (.pdf)
  • Załącznik nr 6 - Wydział Tkaniny i Ubioru [kierunek: tkanina i ubiór] - pobierz (.pdf)

 Zarządzenie Rektora nr 13/2013 w sprawie:
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia