Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna R Grzegorz Reński

Galeria wykładowców

renski-grzegorz

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Grzegorz Reński

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki oraz w Instytucie Form Przemysłowych.

1978 r. – egzamin dyplomowy w zakresie projektowania graficznego, a w 1982 r. egzamin dyplomowy w zakresie wzornictwa.

Od 1980 r. zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowo – dydaktycznego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ( wcześniej PWSSP ).

1989 r. – przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego I stopnia.

1989 r. –1996 r., sprawowanie funkcji kierownika Zakładu Ergonomii i Podstaw Nauczania na Wydziale Form Przemysłowych PWSSP w Łodzi.

1996r. – 1999r., pełnienie funkcji Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Form Przemysłowych, ASP w Łodzi.

2002 r. – przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego II stopnia na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego, ASP w Warszawie.

Od 01. 10. 2003 r. – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego ASP w Łodzi.

Od 15. 12. 2004 r. do 31. 09. 2005 r. - pełnienie obowiązków Dziekana na Wydziale Form Przemysłowych, ASP w Łodzi.

Obszar działań zawodowych to projektowanie wzornictwa oraz grafiki użytkowej.