Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Senat

Lista członków Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kadencję 2016-2020

 1. prof. Jolanta Rudzka Habisiak
 2. prof. Mariusz Łukawski
 3. dr hab. Mariusz Włodarczyk
 4. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder
 5. dr hab. Piotr Karczewski
 6. dr hab. Andrzej Wachowicz
 7. dr Przemysław Wachowski
 8. dr Marcin Mielczarek
 9. prof. Zbigniew Purczyński
 10. Maja Mazur
 11. prof. Grzegorz Chojnacki
 12. dr Artur Chrzanowski
 13. prof. Krystyna Czajkowska
 14. dr Piotr Czajkowski
 15. dr hab. Małgorzata Czudak
 16. dr hab. Marek Domański
 17. dr Przemysław Druszcz
 18. Beata Godlewska
 19. Oskar Gorzkiewicz
 20. dr Przemysław Hajek
 21. Monika Kawałek
 22. dr Tomasz Kawełczyk
 23. prof. Sławomir Kosmynka
 24. dr hab. Tomasz Kowalczyk
 25. Szymon Kowalski
 26. Izabela Krześlak
 27. dr Sergiusz Kuchczyński
 28. prof. Wojciech Leder
 29. dr hab. Anna Miarka
 30. prof. Zdzisław Olejniczak
 31. Magdalena Radziszewska
 32. dr hab. Robert Sobański
 33. dr hab. Rafał Sobiczewski
 34. prof. Piotr Stachlewski
 35. Hanna Musiałek
 36. Marek Kuźmiński
 37. Igor Szwach
 38. dr hab. Przemysław Tomaszewski
 39. dr hab. Krzysztof Tyczkowski
 40. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
 41. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska

Członkowie Senatu z głosem doradczym

 1. Witold Kolasa – NSZZ Solidarność
 2. dr Magdalena Kacperska – ZZNA ASP w Łodzi
 3. Piotr Statucki – Kanclerz
 4. Małgorzata Pilarska – Kwestor
 5. Hanna Bort-Nowak – Dyrektor biblioteki

SKŁAD KOMISJI SENACKICH NA KADENCJĘ 2016-2020

Komisja do spraw budżetu i finansów

 1. dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw.;
 3. dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.;
 4. dr Przemysław Wachowski;
 5. dr Marcin Mielczarek;
 6. Prof. Zbigniew Purczyński;
 7. Małgorzata Pilarska – kwestor;
 8. mgr Beata Godlewska – sekretarz.

Komisja wydawnicza

 1. dr hab. Jakub Balicki;
 2. dr Wawrzyniec Strzemieczny;
 3. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzw.;
 4. prof. Grzegorz Sztabiński;
 5. Dr hab. Zbigniew Nowicki;
 6. mgr Jarosław Borek;
 7. mgr Anna Wesołowska - sekretarz.

Komisja do spraw programu nauczania

 1. prof. Lesław Miśkiewicz;
 2. prof. Krystyna Czajkowska;
 3. dr Anna Wrzesień;
 4. dr Maciej Bohdanowicz;
 5. Dr Katarzyna Miller;
 6. dr hab. Tomasz Matuszak;
 7. mgr Agnieszka Dolata - sekretarz.

Komisja do spraw regulaminu studiów

 1. prof. Zdzisław Olejniczak;
 2. dr Sergiusz Kuchczyński;
 3. dr hab. Anna Miarka;
 4. dr hab. Ewa Wojtyniak-Debińska, prof. nadzw.;
 5. dr Michał Rybiński;
 6. prof. Małgorzata Siwek;
 7. mgr Monika Kawałek - sekretarz.

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich

 1. dr hab. Danuta Wieczorek;
 2. prof. Ewa Latkowska-Żychska;
 3. prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka;
 4. dr Łukasz Ogórek;
 5. dr hab. Joanna Trzcińska;
 6. prof. Małgorzata Siwek;
 7. Marta Klibert – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów, która składa się z:

 1. Komisja dyscyplinarna Akademii do spraw studentów:
  1. prof. Witold Warzywoda;
  2. dr Olga Podfilipska-Krysińska
  3. dr hab. Grzegorz A. Reński
  4. dr Maciej Rawluk;
  5. Dr Jarosław Lewera;
  6. dr Przemysław Druszcz;
  7. mgr Beata Bloch – sekretarz;
  8. Zofia Stybor (WGiM);
  9. Olga Kardas (WMiR);
  10. Anna Mikina (WRiDI);
  11. Łukasz Olejniczak (WSW);
  12. Izabela Krześlak (WTiU);
  13. Barbara Olech (WWiAW).
 2. Odwoławczej komisji dyscyplinarnej Akademii do spraw studentów:
  1. dr hab. Krzysztof Wieczorek;
  2. dr Izabela Stronias;
  3. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzw.;
  4. dr Aleksandra Sumorok;
  5. Dr Jacek Galewski;
  6. dr hab. Tomasz Kowalczyk;
  7. mgr Beata Bloch – sekretarz;
  8. Agata Zboromirska (WRiDI);
  9. Justyna Czerniowska (WTiU);
  10. Hanna Musiałek (WSW);
  11. Anna Jeglorz (WGiM);
  12. Karolina Kowalczyk (WMiR);
  13. Paulina Adaszek (WWiAW).

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 1. Komisji ds. oceny kadry Akademii:
  1. dr hab. Agata Stępień;
  2. prof. Elżbieta Nawrocka-Staniecka;
  3. dr hab. Robert Sobański;
  4. dr hab. Andrzej Michalik, prof. nadzw.;
  5. Dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. nadzw.;
  6. dr Bogdan Wajberg.
 2. Odwoławczej komisji ds. oceny kadry:
  1. dr hab. Piotr Ciesielski;
  2. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska;
  3. dr hab. Monika Krygier;
  4. dr Beata Marcinkowska;
  5. Dr Grzegorz Kalinowski;
  6. prof. Małgorzata Siwek.
 3. Komisji ds. oceny kadry w bibliotece Akademii:
  1. dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.;
  2. dr Dominika Krogulska-Czekalska;
  3. dr Rafał Dobruchowski;
  4. dr Łukasz Sadowski;
  5. Dr Michał Rybiński;
  6. dr hab. Wiesław Przyłuski.

Komisja do spraw statutu

 1. dr hab. Agata Stępień;
 2. dr Olga Podfilipska-Krysińska;
 3. dr hab. Przemysław Tomaszewski;
 4. dr Dariusz Ludwisiak;
 5. Dr Marzena Łukaszuk;
 6. dr Marcin Mielczarek;
 7. mgr Beata Godlewska – sekretarz.

Komisja Etyki

 1. dr hab. Dariusz Kaca, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Izabela Wyrwa;
 3. dr Beata Wawrzecka;
 4. dr hab. Marta Tomczyk;
 5. Dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. nadzw.;
 6. dr Przemysław Druszcz.

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów

 1. dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzw.;
 3. prof. Jolanta Wagner;
 4. dr hab. Rafał Sobiczewski;
 5. Prof. Andrzej Grenda;
 6. dr hab. Janusz Czumaczenko, prof. nadzw.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr Przemysław Wachowski
 
UCHWAŁY SENATU
DOKUMENT PLIK

Uchwała nr 162/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.
W sprawie:
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 161/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.
W sprawie:
powołania przewodniczącego Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 160/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.
W sprawie:
zmiany uchwały Senatu:
- nr 133/19/k16-20 z dnia 18.12.2018 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki
- nr 145/19/k16-20 z dnia 25.03.2019 w sprawie: utworzenia kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych
- nr 155/19/k16-20 z dnia 20.05.2019 w sprawie: zmiany uchwały Senatu nr 133/19/k16-20 z dnia 18.12.2018 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki oraz uchwały Senatu nr 145/19/k16-20 z dnia 25.03.2019 w sprawie: utworzenia kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych.

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 159/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.
W sprawie:
zmiany uchwały Senatu nr 32/13/k12-16 z dnia 15.04.2013 roku w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagari Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 158/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.
W sprawie:
zgłoszenia kandydatury na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 157/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.
W sprawie:
powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 156/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.
W sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 155/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.
W sprawie:
zmiany uchwały Senatu nr 133/19/k16-20 z dnia 18.12.2018 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych poziom kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólno akademicki oraz uchwały Senatu nr 145/19/k16-20 z dnia 25.03.2019 w sprawie: utworzenia kierunku studiów Fotografia i Multimedia na Wydziale Sztuk Wizualnych.

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 154/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.
W sprawie:
uchwalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz uczestnika studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 152/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2019 r.
W sprawie:
zmiany uchwały Senatu z dnia 25 marca 2019 nr 144A/19/K 16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 151/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r.
W sprawie:
zmiany uchwały Senatu:
- z dnia 25 marca 2019 nr 144/19/K16-20 w sprawie: ustaleń związanych z projektem uchwały
dotyczącej sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
- oraz z dnia 25 marca 2019 nr 144A/19/K 16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej
Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 147/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2019 r.
W sprawie:
uzupełnienia składu komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów człoknów Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 144B/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.
W sprawie:
powołania komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 144A/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.
W sprawie:
sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 144/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 marca 2019 r.
W sprawie:
ustaleń związanych z projektem uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania pierwszej Rady Uczelni Akadmii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 140/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 05 marca 2019 r.
W sprawie:
ustalenia osób uprawnionych do zgłaszania kandydatów do pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 123/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.09.2018 r.
W sprawie:
zmian w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 110/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28.05.2018 r.
W sprawie:
wzoru dyplomów

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 r.
W sprawie:
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze mińskiego w Łodzi niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępn ego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 108/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28.05.2018 r.
W sprawie:
planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 107/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
wyrażenia opinii w przedmiocie powierzenia opracowania opinii Panu profesorowi Grzegorzowi Sztabińskiemu o kandydacie, do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w osobie Pana profesora Stefana Gierowskiego

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 106/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2018 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Zbigniewa Nowickiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 105/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Sztuk Wizualnych na kadencję 2016-2020

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 104/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 103/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
zmiany osobowej w składzie senackiej Komisji ds. Regulaminu Studiów

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 102/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
Senat uchyla własną uchwałę z dnia 24.04.2017 nr 47/17/k16-20 W sprawie utworzenia funduszu stypendialnego stypendiów doktoranckich dla doktorantów stacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 100/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej — rekrutacja na studia na rok akademicki 2018/2019

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 99/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów l i II stopnia na Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 98/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
limitów przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów l i II stopnia na Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział Tkaniny i Ubioru w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 97/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie:
- studiów stacjonarnych
- studiów niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 96/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
zmian do Regułaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych zatwierdzonego
Uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. , Uchwałą nr 131/15/kI2-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą nr 43/17/kI6-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do Regułaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych zatwierdzonego uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą nr 56/17/kI6-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich Studiów Środowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/kI6-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 95/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r.
W sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Studenckiego

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 94/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2018 r.
W sprawie:
zmian w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 93/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2018 r.
W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za 2017 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 91/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9.02.2018r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ludwiki Żytkiewicz-Ostrowskiej.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 90/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 lutego 2018r.
W sprawie:
limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów Ii II stopnia na Wydział Sztuk Wizualnych, Wydział Tkaniny i Ubioru, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział Malarstwa i Rysunku w ramach rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 89/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 lutego 2018r.
W sprawie:
limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia liii stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie w ramach potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 88/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 lutego 2018r.
W sprawie:
zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Tkanina i Ubiór na kadencję 2016-2020

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 86/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.02.2018r.
W sprawie:
planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok
Dokonuje się następujące zmiany: w kosztach utrzymania domu studenta zwiększa się o 3,4 tys. zł

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 85/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marty Tomczyk.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 84/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017r.
W sprawie:
uzupełnienia składu Komisji Wyborczej Akademii

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 83/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.
W sprawie:
wprowadzenia zmian do Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 82/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017r.
W sprawie:
uzupełnienia składu komisji senackich

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 81/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.
W sprawie:
zmiany w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego wŁodzi.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 80/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.
W sprawie:
prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 79/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19.12.2017 r.
W sprawie:
planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 78/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Jakuba Balickiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 77/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Ciesielskiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 76/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Alicji Habisiak-Matczak.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 75/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki Wasiak.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 74/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.
W sprawie:
prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok bez działalności kulturalnej

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 73/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10.11.2017 r.
W sprawie:
planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 72/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.
W sprawie:
określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów dostosowanych do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 71/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.
W sprawie:
określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Malarstwo i Rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku dostosowanych do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 70/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.
W sprawie:
dotycząca zmiany Uchwały nr 40/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych liii stopnia na rok akademicki 2017/2018 w zakresie Wydziału Tkaniny i Ubioru.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 69/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.
W sprawie:
zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych, na kadencję 20 16-2020

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 68/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.09.2017
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Marka Saka.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 67/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.
W sprawie:
wyłonienia kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 66/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 września 2017 r.
W sprawie:
nadania tytułu doktora honoris causa prof. Józefowi Robakowskiemu

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 65/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.09.2017 r.
W sprawie:
planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 64/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.
W sprawie:
wzorów umów za usługi edukacyjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności za studia

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 63/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.
W sprawie:
wzoru dyplomów

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 62/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.
W sprawie:
planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 61/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27.06.2017 r.
W sprawie:
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego a Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za Iata 2017-2019.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 60/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
zmiany liczby przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Grafiki i Malarstwa „ Radzie Wydziału Tkaniny i Ubioru, Radzie Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz, na kadencję 2016-2020

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 59/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
Wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 58/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
Wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów wyższych, na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 57/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów stacjonarnych nieodpłatnych oraz prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych odpłatnych.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 56/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
sprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich StudiówbŚrodowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/k16-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 55/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
uchwalenia nowego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 54/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
uchwalenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. oraz na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych (cudzoziemców) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 53/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 52/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego i limitu przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunek malarstwo Wydziału Malarstwa i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 51/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 50/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.05.2017 r.
W sprawie:
planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 49/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.04.2017 r.
W sprawie:
warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Srodowiskowych prowadzonych w formie:
  - studiów stacjonarnych
  - studiów niestacjonarnych
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 48/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Piotra Stachlewskiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 47/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r.
W sprawie:
utworzenia funduszu stypendialnego stypendiów doktoranckich dla doktorantów stacjonarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 46/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Józefowi Robakowskiemu.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 45/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r.
W sprawie:
uzupełnienia składu komisji senackich

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 44/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 43/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych zatwierdzonego Uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą nr 131/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Srodowiskowych zatwierdzonego uchwałą nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 42/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 41/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r.
W sprawie:
uchwalenia zmian do regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 40/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
limitów przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych l i ll stopnia na rok akademicki 2017/2018

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 39/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 38/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.04.2017 r.
W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za 2016 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 37/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.
W sprawie:
limitów przyjęć na I rok stacjonarnych studiów l i ll stopnia oraz stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich na rok akademicki 2017/2018

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 36/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.
W sprawie:
limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia l i ll stopnia oraz stacjonarne studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2017/2018 w ramach potwierdzania efektów uczenia się wAkademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 35/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.
W sprawie:
zmiany Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi uchwalonego uchwałą nr 158/16/k12-16 z dnia 15 lutego 2016 r.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 34/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 09.03.2017 r.
W sprawie:
prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok w zakresie działalności finansowanej z dot. MKiDN na działalność dydaktyczną oraz z przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 33/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.
W sprawie:
Uchwały nr 1/l/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 stycznia 2017 roku w sprawie: poszanowania ładu demokratycznego w Polsce.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 32/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Leszka Orlewicza.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 31/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.
W sprawie:
określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Malarstwa i Rysunku

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 30/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.
W sprawie:
prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok w zakresie działalności finansowanej z dot. MKiDN na działalność dydaktyczną oraz z przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 29/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.
W sprawie:
zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 28/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18.01.2017 r.
W sprawie:
zmiany w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 27/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.
W sprawie:
składu ilościowego Rady Wydziału Malarstwa i Rysunku na kadencję 2016- 2020

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 26/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.
W sprawie:
składu ilościowego Kolegium Elektorów Wydziału Malarstwa i Rysunku na kadencję 2016-2020

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 25/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.
W sprawie:
Wyrażenie zgody na podjęcie oraz kontynuowanie dodatkowe zatrudnienie Prorektora Mariusza Łukawskiego

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 24/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.
W sprawie:
Stawki wynagrodzeń na studiach podyplomowych dla prowadzących zajęcia ze szczególnymi osiągnięciami, a nieposiadającymi tytułu naukowego

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 23/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 listopada 2016 r.
W sprawie:
utworzenia kierunku studiów MALARSTWO na Wydziale Malarstwa i Rysunku

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 22/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016 r.
W sprawie:
wprowadzenia zmian do Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 21/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016 r.
W sprawie:
powołania przewodniczących stałych komisji senackich na czas trwania kadencji 2016-2020.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 20/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016r.
W sprawie:
zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok

Pobierz (.pdf) 

Uchwała nr 19/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016r.
W sprawie:
prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok w zakresie działalności finansowanej z dot. MKIDN na działalność dydaktyczną oraz z przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 18/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25.11.2016 r.
W sprawie:
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi za rok 2016.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 17/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Tyczkowskiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 16/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Rafała Sobiczewskiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 15/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja Michalika.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 14/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Kucharskiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 13/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Wojtyniak-Dębińskiej.

 Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 12/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.0 9.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Doroty Sak.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 11/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
w sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Małgorzaty Czudak.

 Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 10/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Lidii Choczaj.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 9/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pi~knych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Gabriela Kołata.

Pobierz (.pdf)

 Uchwała nr 8/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiriskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Dariusza Kacy.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 7/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Karczewskiego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 6/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 września 2016 r.
W sprawie:
wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności za studia.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 5/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 września 2016 r.
W sprawie:
zmiany limitów przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 4/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 września 2016 r.
W sprawie:
wprowadzająca wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe na Doktoranckich Studiach Środowiskowych prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 3/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 września 2016 r.
W sprawie:
określenia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 2/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016r.
W sprawie:
zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok

Pobierz (.pdf)

Uchwala nr 1/16/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26.09.2016 r.
W sprawie:
powołania składu stałych komisji senackich na czas trwania kadencji 2016-2020.

Pobierz (.pdf)