Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna S Agata Stępień

Galeria wykładowców

NAZWISKO

Wydział Grafiki i Malarstwa
Agata Stępień

Urodzona 25 lipca 1969 roku w Łodzi. Studia w latach 1992 -1997 w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny I Ubioru. Dyplom w 1998 roku w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny Górskiej, Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego i Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego Od 1997 roku zatrudniona w Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki i Malarstwa.

W 2003 roku uzyskała stopnień naukowy doktora w zakresie Sztuk Plastycznych w dyscyplinie Artystycznej Grafiki. Twórczość w zakresie grafiki, rysunku, rzeźby i tkaniny.


Agata Stępień Agata Stępień