Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Studenci Płatności Lata ubiegłe
Lata ubiegłe
 
STUDIA STACJONARNE
Rok akademicki 2015/2016
DOKUMENT PLIK

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych

Pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 52/2015 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 01 lipca 2015 r.
w sprawie:
wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 136/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, których znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pobierz (.pdf)

Rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Rektora nr 61/2014 z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie:

wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 90/14/k12-16 z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Pobierz (.pdf)

Rok akademicki 2013/2014
DOKUMENT PLIK

Tekst jednolity zarządzenia Rektora nr 48/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
oraz 
zarządzenia Rektora nr 59/2013 z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie:
zmiany zarządzenia w prawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 64/13/k12-16 z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 50/13/k12-16 z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części, z uwzględnieniem studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 50/13/k12-16 z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części, z uwzględnieniem studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Pobierz (.pdf)

Rok akademicki 2012/2013
DOKUMENT PLIK

Zarządzenie Rektora nr 48/2012 z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie:

wysokości pobieranych opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku ich powtarzania oraz opłat za wznowienie studiów w roku akademickim 2012/2013

(załącznik do Zarządzenia Rektora nr 48/2012 z dnia 20 września 2012 r.)

 

Uchwała Senatu nr 2/23/k12-16 z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie:

szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w przypadku ich powtarzania oraz opłat za wznowienie studiów

Pobierz (.pdf)

 

STUDIA NIESTACJONARNE
Rok akademicki 2015/2016
DOKUMENT PLIK

Wydział Grafiki i Malarstwa

  • Kierunek Grafika

Pobierz (.pdf)

Wydział Tkaniny i Ubioru

  • Kierunek Tkanina i Ubiór

Pobierz (.pdf)

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów niestacjonarnych

Pobierz (.pdf)

Zarządzenie Rektora nr 53/2015 z dnia 01 lipca 2015 r.
w sprawie:
wysokości opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, dla osób wznawiających studia niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 oraz dla osób powtarzających określone zajęcia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 136/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, których znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Pobierz (.pdf)

Rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Rektora nr 51/2014 z dnia 16 lipca 2014 r .
w sprawie:

wysokości opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, dla osób wznawiających studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 oraz dla osób powtarzających określone zajęcia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 90/14/k12-16 z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Pobierz (.pdf)

Rok akademicki 2013/2014
DOKUMENT PLIK

Zarządzenie Rektora nr 33/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie:

wysokości opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014, dla osób wznawiających studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 oraz dla osób powtarzających określone zajęcia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 64/13/k12-16 z dnia 28 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 50/13/k12-16 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części, z uwzględnieniem studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 50/13/k12-16 z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub w części, z uwzględnieniem studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Pobierz (.pdf)

Rok akademicki 2012/2013
DOKUMENT PLIK

Zarządzenie Rektora nr 44/2012 z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie:

wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/2013

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 7/12/k12-16 z dnia 29 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie:
szczegółowych zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach I i II stopnia

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 3/12/k12-16 z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie:

szczegółowych zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne na niestacjonarnych studiach I i II stopnia

Pobierz (.pdf)

Uchwała Senatu nr 2/12/k12-16 z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie:

szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w przypadku ich powtarzania oraz opłat za wznowienie studiów

Pobierz (.pdf)