Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna S Dorota Sak

Galeria wykładowców

Dorota Sak

Wydział Tkaniny i Ubioru
Dorota Sak

www.dorotasak.wlodzi.com

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1990 roku pracuje w macierzystej uczelni. Prowadzi Pracownię Kształtowania Formy Ubioru. W 2008r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki użytkowe. W latach 1999 – 2002 była członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2012 do 2016 roku pełniła funkcję Kierownika Katedry Ubioru w ASP w Łodzi. Organizator i uczestnik międzynarodowych konferencji i projektów artystycznych. W latach 2003 – 2010 tutor w programie stypendialnym Gaude Polonia. Współpracuje z Lwowską Narodową Akademią Sztuki we Lwowie i Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie, gdzie prowadziła zajęcia w ramach programu Erasmus+ . Twórczość w zakresie sztuki włókna, projektowania ubioru, malarstwa. Prace prezentuje na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.


Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak
Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak
Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak
Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak
Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak
Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak
Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak
Dorota Sak Dorota Sak Dorota Sak