Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Praktyki studenckie (studia niestacjonarne I stopnia)

W czasie trwania studiów (3 lat) jesteście Państwo zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w firmach związanych ze specjalnością na której studiujecie, tj.:

-projektowaniem graficznym ( studenci wydziału GiM),
-projektowaniem ubioru lub projektowaniem biżuterii (studenci wydziału TiU).

Wymiar praktyk - 160 godzin.

Opiekunami praktyk studenckich na poszczególnych wydziałach są:

  • Wydział Grafiki i Malarstwa - mgr Przemysław Hajek  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Wydział Tkaniny i Ubioru - dr Magdalena Soboń  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


UWAGA!!!


Procedura odbycia praktyki przez Studenta w ASP w Łodzi
oraz link do aktualnych dokumentów:

1. Znalezienie miejsca praktyki przez Studenta (firma, instytucja).

2. Wpisanie przez Studenta danych instytucji do systemu Wirtualny Dziekanat.

3. Odebranie podpisanej umowy o praktykę od Wydziałowego Opiekuna Praktyk (Przemysław Hajek lub Magdalena Soboń)
wraz z przyniesieniem obowiązkowego ksero ubezpieczenia (NNW, OC) Studenta na czas
odbywanej praktyki.

4. Uzyskanie zaliczenia z praktyk odbywa się po przyniesieniu w danym semestrze
następujących dokumentów
- podpisanej umowy na praktykę przez Firmę/Instytucję przyjmującą Studenta na praktykę
- prawidłowo wypełnionej Karty praktyk i podpisanej przez instytucję przyjmującą

UWAGA!
Student deklarujący się w danym semestrze, że odbędzie praktykę w danej instytucji,
musi ją zrealizować. Brak realizacji w deklarowanym terminie i instytucji ma
konsekwencje w prawnym NIEZALICZENIU praktyki, a przy tym niezaliczeniu semestru.

Student ma obowiązek wykonać praktykę zawodową w trakcie studiów do ostatniego
semestru włącznie. Podstawą dopuszczenia do dyplomu jest uzyskanie zaliczenia z praktyk.

W przypadku zwolnień z praktyk - student wypełnia podanie i załącza kopię umowy.

Pobierz komplet dokumentów aby zaliczyć Praktykę

Komplet dokumentów zawiera:
1. Regulamin - Pobierz (.pdf)
2. Umowa - Pobierz (.pdf)
3. Karta Praktyki - Pobierz (.pdf)
4. Wniosek o zaliczenie praktyki - Pobierz (.doc) (w przypadku umowy o pracę, o dzieło itd. szczegóły w Regulaminie)