Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna W Krzysztof Wieczorek

Galeria wykładowców

Krzysztof Wieczorek

Wydział Grafiki i Malarstwa
Krzysztof Wieczorek

Urodzony 25 lutego 1954 w Łodzi. Studia w latach 1972-1977 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom w 1977 roku w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych profesora Leszka Rózgi W 1977 roku podjął pracę na Wydziale Grafiki PWSSP. Uzyskał kwalifikacje I stopnia w 1994 roku. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, projektowej i malarstwa.


Krzysztof Wieczorek Krzysztof Wieczorek Krzysztof Wieczorek
Krzysztof Wieczorek Krzysztof Wieczorek Krzysztof Wieczorek
Krzysztof Wieczorek Krzysztof Wieczorek