Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownia Multimedi...
Pracownia Multimediów
Wydział: Sztuk Wizualnych
Prowadzący: dr Łukasz Ogórek
Asystent:

mgr Anna Bąk

Typ studiów:
 • jednolite studia magisterskie
 • stacjonarne studia I stopnia
 • stacjonarne studia II stopnia
Pracownia czynna:
 • wtorek (14.30-18.00)
 • środa (11.00-17.00)
Nr sali:
 • 13

Charakterystyka:

Pracownia specjalistyczna, dyplomująca

Program pracowni zbudowany jest wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem komunikatu jakim jest utwór artystyczny. W wymiarze historycznym Pracownia Multimediów stanowi naturalną kontynuację działań prowadzonych w Pracowni Fotografii i Obrazu Video założonej przez Prof. Konrada Kuzyszyna w 2002 roku. Stąd podstawowym środkiem wyrazu jest obraz ruchomy wywodzący się z dziedzin fotografii i video. Obok wykładów, regularnych projekcji i prezentacji dotyczących ww. zagadnień, studenci realizują zadania rozwijające umiejętność rejestrowania, przetwarzania i prezentowania utworu multimedialnego z uwzględnieniem strukturalnej współzależności jego warstwy formalnej i semantycznej. Poszukiwanie istotności przekazu odbywa się poprzez dyskusje dotyczące relacji formy powoływanego utworu, względem potencjału odniesień wynikających z możliwości interpretacyjnych współczesnego odbiorcy. Oprócz realizacji zadań semestralnych konstruowanych na bieżąco w zależności od charakteru grupy, studenci maja możliwość pogłębiania doświadczeń na drodze indywidualnych poszukiwan w oparciu o bazę technologiczną Pracowni i pomoc merytoryczną jej pracownikow.

Zagadnienia teoretyczne:

 • Wybrane zagadnienia z historii sztuki.
 • Podstawy semiologii i rola odbiorcy w powstawaniu znaczenia dzieła.
 • Tekst, dźwięk, obraz statyczny i obraz ruchomy jako potencjalne składowe utworu multimedialnego.
 • Relacja pomiędzy znaczeniem utworu a przestrzenią w której funkcjonuje. (Przestrzeń ekspozycyjna - przestrzeń publiczna)

Zagadnienia praktyczne:

 • Utwór multimedialny jako komunikat wykorzystujący wiele form przekazu.
 • Realizacje obrazu cyfrowego z uwzględnieniem cech strukturalnych medium.
 • Montaż obrazu ruchomego jako forma narracji.
 • Realizacje przestrzenne przy wykorzystaniu mediów łączonych.

Aktywności - wystawy, prezentacje i nagrody za prace zrealizowane w ramach zajęć prowadzonych w Pracowni Multimediów :

Grand Prix 5 festiwalu sztuki Młode Wilki 18 w Szczecinie – Marta Krześlak

001

 

Nagroda za najlepszy dyplom artystyczny z lat 2015-2018 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Adrianna Gołębiewska

Wystawa 4 Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, WRO Art Center, Wrocław 2018 - Adrianna Gołębiewsk

002

 

A Łódź ?, wystawa studentów Pracowni Multimediów w Miejscu Projektów OS 17 w Szczecinie, 2018. Udział wzięli: Magdalena Czyżewska, Grzegorz Demczuk, Adrianna Gołębiewska, Marta Janecka, Aleksandra Sarna, Kacper Zaorski

003   004
003   004

Od 2016 w Pracowni Multimediów odbywa się cykl warsztatów Muzeum Sztuki w Łodzi na Akademii Sztuk Pięknych. Celem realizowanego we współpracy z Muzeum Sztuki kursu jest wprowadzenie studentek i studentów w teorię i praktykę tworzenia wystaw. Zajęcia są podzielone na dwa bloki. Pierwszy z nich tworzą zajęcia z zespołem kuratorskim muzeum, drugi polega na współpracy z zaproszonym artystą. Dotychczas studenci mieli szansę współpracować z Robertem Rumasem, Robertem Kuśmirowskim i Joanną Rajkowską.

więcej informacji:

miejmiejsce.com

miejmiejsce.com

miejmiejsce.com

 

Wyróżnieni studenci/absolwenci pracowni:

Marta Krześlak - martakrzeslak.com

Magdalena Czyżewska - mczyzewskaportfolio.tumblr.com

Grzegorz Demczuk - grzegorzdemczuk.com

Aleksandra Sarna - aleksarna.com

Adrianna Gołębiewska - behance.net