Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Studenci Koła naukowe KNF – Koło Naukow...
KNF – Koło Naukowe Fotografów

logo-knf

KNF zostało utworzone w 2014 roku z inicjatywy studentów pracowni fotografii. Siedzibą Koła jest Katedra Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, mieszcząca się przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi. KNF jest zrzeszeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz wszystkich zainteresowanych realizacją celów zawartych w statucie koła.

Władze KNF stanowią

 • Opiekun Koła: Dr hab. Marek Domański
 • Przewodniczący Koła: Krystian Berlak
 • V-ce Przewodnicząca Koła: Anita Osuch
 • Rada Koła

Celami Koła są

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów
 • rozwijanie życia naukowego wśród studentów
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi
 • promowanie Katedry Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • popularyzacja wiedzy w zakresie fotografii i intermediów
 • przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych

Cele realizowane są między innymi poprzez

 • organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji
 • przygotowywanie referatów i dyskusji
 • spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach
 • organizowanie i udział w plenerach fotograficznych
 • prezentowanie osiągnięć własnych Koła
 • organizowanie pokazów filmowych
 • prowadzenie warsztatów i kursów poszerzających wiedzę studentów
 • współpracę ze stowarzyszeniami działającymi w Łodzi o podobnych celach
 • czynny udział w życiu kulturalnym miasta

KNF prowadzi studencką galerię Mała Czarna

logo-mala-czarnaGaleria Mała Czarna powstała w 2010 roku z inicjatywy studentów oraz pedagogów Katedry Multimediów na wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Powstanie Małej Czarnej było samoorganizacyjnym przedsięwzięciem skupiającym i wspierającym młodych, zdolnych studentów wydziału Grafiki i Malarstwa oraz doświadczonych twórców ze znacznym dorobkiem artystycznym. Od momentu swojego powstania galeria czynnie wspiera wszystkie działania artystyczne, a szczególnie te, dla których nie ma miejsca w komercyjnych galeriach sztuki. Mała Czarna realizuje konsekwentny, autorski program wystawienniczy - prezentuje i promuje sztukę najnowszą różnych mediów, takich jak fotografia, instalacje, obiekty, wideo, performance itp. (do tej pory w galerii można było zobaczyć między innymi prace Danuty Gibkiej, Pawła Maciaka, Tomasza Ferenca, Artura Chrzanowskiego, czy Weroniki Spodenkiewicz. Swoją skromną przestrzenią wystawienniczą Galeria Mała Czarna regularnie zasila szereg galerii prezentujących prace artystów biorących udział w Fotofestiwalu organizowanym w Łodzi od 2001 roku. Równolegle z programem wystawienniczym Mała Czarna współpracuje z Kołem Naukowym Fotografów organizując spotkania, warsztaty i pokazy filmowe. Podstawowym zadaniem galerii jest bliska współpraca z artystami i kuratorska opieka nad ich twórczością. Mała Czarna jest miejscem intensywnej wymiany myśli, chce być galerią inspirującą artystów oraz publiczność, kreującą obraz młodej, polskiej sztuki.

Na obradach KNF 18 marca 2014 podjęto decyzję o utworzeniu kwartalnika w postaci magazynu internetowego tworzonego przez członków Koła. Premiera pierwszego numeru planowana jest na Maj 2014.

Więcej informacji o Kole i Galerii Mała Czarna można znaleźć pod adresem www.facebook.com/galeriamalaczarna