Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Ogólne
DOKUMENT PLIK

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa wprowadzająca ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2019 roku

Uchwała nr 150/19/k16-20
w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2018 roku

Uchwała nr 101/18/k16-20
w sprawie: uchwalenia zmian do regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)