Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownie

PRACOWNIE WRiDI


I Stopień

Pracownia Obiektu Artystycznego
dr hab. Zbigniew Dudek, prof. ASP

Pracownia Działań Interaktywnych i Site-Specific
dr hab. Tomasz Matuszak

Pracownia Rzeźby Kameralnej
dr Marcin Mielczarek

Pracownia Działań Przestrzennych w Architekturze
dr Przemysław Druszcz


II Stopień

Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni Intermedialnej
prof. Marek Wagner

Pracownia Rzeźby i Kreacji w Przestrzeni
dr hab. Janusz Czumaczenko prof. ASP

Pracownia Rzeźby Autonomicznej
dr hab. Tomasz Kowalczyk