Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna S Łukasz M. Sadowski

Galeria wykładowców

Łukasz M. Sadowski

Zakład Teorii i Historii Sztuki
Łukasz M. Sadowski

Kierownik Zakładu Teorii i Historii Sztuki

1992-1997 Studia w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

1998-2004 Studia doktoranckie – prowadzenie zajęć w Katedrze Historii Sztuki UŁ.

2004 Doktorat na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie napisany pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Bani

1999-2001 prowadził zajecia i wykłady w Katedrze Historii Sztuki UŁ, oraz w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury i Inzynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Od 2009 pracuje jako wykadowca w ASP w Łodzi. Prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki, historii sztuki nowożytnej i historii grafiki

2009 stypendysta Polskiej Akademii Nauk i Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie i Harbinie (Mandżuria)

Od 2012 prezez Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS)

Sekretarz Rady Naukowej w Instytucie Studiów nad Sztuką Świata/Institute of the World Art Studies, w latach 2011-2013 wiceprezes Odziału Łódzkiego

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Barwy i Broni

Obecnie zajmuje się zagadnieniami relacji kulturowych między krajami Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia), a Europą i USA w XIX i XX wieku

Uczestnik konferencji krajowych i miedzynarodowych. Autor kilkunastu artykułów w jezykach: polskim, angielskim, rosyjskim, oraz tłumaczonych na jezyk chiński. Wielokrotnie przebywał w Azji (głównie Daleki Wschód), podrózował po obydwu Amerykach, Afryce i Oceanii

W ramach programu Erasmus prowadził zajęcia na Uniwersytecie w Dorpacie (Estonia), Cluj-Napoca (Rumunia), Akademii Sztuk Pięknych we Florencji (Włochy), oraz na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Lizbonie (Portugalia). Prowadził także w języku rosyjskim wykłady dotyczące sztuki polskiej i łódzkiej w Rosyjskiej Akademii Malarstwa, Rzeźby i Architektury I. S. Głazunowa w Moskwie.

Publikacje książkowe:

  • „Rezydencje Muzea w Polsce" wyd. Arkady, Warszawa 2007
  • „Kostium francuski a architektura rezydencjonalna polskiej arystokracji i ziemiaństwa w latach 1864-1914" wyd. DIG, Warszawa 2006
  • „Perły Architektury w Polsce" wyd. Arkady, Warszawa 2010, 2012, (wznowienia)

Zajmuje się tworzeniem modeli, rekonstrukcji i reliefów architektonicznych z modeliny.