Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Terminarz zjazdów 2018/2019

tryb stacjonarny, tryb niestacjonarny dla II roku studiów
Terminy zjazdów
Rok akademicki 2018 / 2019 

Zjazd Miesiąc Dzień Zjazd Miesiąc Dzień
I*) Październik 13, 14 IX  Luty 16, 17
II 27, 28 Przegląd
semestralny
Marzec 02, 03
III Listopad 03, 04 X 16, 17
IV 17, 18 XI 30, 31
V 24, 25 XII Kwiecień 13, 14
VI Grudzień 08, 09 XIII 27, 28
VII 15, 16 XIV Maj 11, 12
Przegląd
semestralny
Styczeń 12, 13 XV 18, 19
VIII 26, 27 XVI 25, 26
IX Luty 02, 03 XVII Czerwiec 01, 02
    XVIII 15, 16

Zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
28 stycznia 2019 r. – 06 lutego 2019 r.

08.02 – 11.02.2019 r.
zimowa sesja przedłużona

13.02 - 17.02.2018 r.
zimowa sesja poprawkowa

Letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
10 czerwca 2019 r. - 23 czerwca 2019 r.

01.09 – 03.09.2019 r.
letnia sesja przedłużona

05.09 - 13.09.2019 r.
letnia sesja poprawkowa

Terminarz zjazdów do pobrania - pobierz (.pdf)

 

*) Kolorem niebieskim zaznaczono zjazdy, na których odbędą się obowiązkowe wykłady dla doktorantów

Pozostałe terminy zjazdów uczestnicy studiów doktoranckich wykorzystują na indywidualne spotkania z opiekunem, praktyki, seminaria itp. zgodnie z planem studiów.