Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Ważne informacje
 • Program Doktoranckich Studiów Środowiskowych - pobierz (.pdf)
 • Płatności:
  • Uchwała Senatu nr 175/16/k12-16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia... - pobierz (.pdf)
  • Uchwała Senatu nr 42/17/k16-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia... - pobierz (.pdf)
  • Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów... - pobierz (.pdf)
   • Rok akademicki 2016/2017:
   1. Umowa dla I roku o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych odpłatnych – pobierz (pdf)
   2. Umowa dla I roku o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów stacjonarnych nieodpłatnych – pobierz (pdf)
  • Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów... - pobierz (.pdf)
   • Rok akademicki 2017/2018:
   1. Umowa dla I roku o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych odpłatnych – pobierz (pdf)
   2. Umowa dla I roku o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie studiów stacjonarnych nieodpłatnych – pobierz (pdf)
  • Zarządzenie nr 58/2016 w sprawie wysokości opłat za III rok doktoranckich studiów środowiskowych prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 - pobierz (.pdf)
  • Zarządzenie nr 68/2017 w sprawie wysokości opłat za III rok doktoranckich studiów środowiskowych prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 - pobierz (.pdf)
  • Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie wysokości opłat za III rok doktoranckich studiów środowiskowych prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 - pobierz (.pdf)
 • Stypendia - zobacz
 • Kredyty doktoranckie - zobacz (więcej informacji - zobacz)
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017zobacz
 • Stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017 za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 – więcej
 • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi za osiągnięcia w roku akademicki 2015/16. – pobierz (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego uczestnikom doktoranckich studiów środowiskowych - pobierz (.doc)

Ważne dokumenty:

 • Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowychpobierz (.pdf)
  tekst jednolity sporządzony w oparciu o: Uchwałę nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2014 r. , Uchwałę nr 131/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych, Uchwałę nr 43/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych. oraz Uchwałę nr 56/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich Studiów Środowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/k16-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r., oraz Uchwałę nr 96/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych.

 • Zmiany do regulaminu [Uchwała Senatu nr 96/18/K16-20] – pobierz (.pdf)
 • Zmiany do regulaminu [Uchwała Senatu nr 43/17/K16-20] – pobierz (.pdf)
 • Zmiany do regulaminu [Uchwała Senatu nr 56/17/K16-20] – pobierz (.pdf)
 • Regulamin studiów – pobierz (.pdf)
 • Zmiany do regulaminu [Uchwała Senatu nr 131/15/k12-16] – pobierz (.pdf)
 • Regulamin [Uchwała Senatu nr 73/14/k12-16] – pobierz (.pdf)
 • Efekty kształcenia [Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 73/14/k12-16] - pobierz (.pdf)
 • Warunki i tryb rekrutacji na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych na rok akademicki 2017/2018 [Uchwała Senatu nr 49/17/k16-20] – pobierz (.pdf)
  1. Zał. 1 – wykaz dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018 na studia stacjonarne i niestacjonarne dla obywateli polskich - pobierz (.pdf)
  2. Zał. 2 - wykaz dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018 na studia niestacjonarne dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim - pobierz (.pdf)
  3. Zał. 3 - wykaz dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018 na studia niestacjonarne dla cudzoziemców prowadzone w języku angielskim - pobierz (.pdf)

Doktorat:

Informacje na temat przewodów doktorskich znajdują się na stronie ASP
w zakładce Uczelnia / stopnie i tytuły: zobacz