Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Jakość kształcenia Działalność Uczel...
Działalność Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Działalność UZZJK w roku akademickim 2013/14

 • Spotkanie UZZJK - 19 lutego 2014 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 21 maja 2014 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 11 czerwca 2014 r. - pobierz (.pdf)

Działalność UZZJK w roku akademickim 2014/15

 • Spotkanie UZZJK - 12 listopada 2014 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 18 lutego 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 4 marca 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 18 marca 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 1 kwietnia 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 15 kwietnia 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 29 kwietnia 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 13 maja 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 27 maja 2015 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 17 czerwca 2015 r. - pobierz (.pdf)

Działalność UZZJK w roku akademickim 2015/16

 • Spotkanie UZZJK - 10 listopada 2015 r. - pobierz (.pdf)

Działalność UZZJK w roku akademickim 2016/17

 • Spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia z władzami Wydziałów - 22 listopada 2016 r - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK – 17 stycznia 2017 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK – 9 maja 2017 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 6 czerwca 2017 r. - pobierz (.pdf)

Działalność UZZJK w roku akademickim 2017/18

 • Spotkanie UZZJK – 24 października 2017 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK – 19 grudnia 2017 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 9 stycznia 2018 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 6 marca 2018 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 10 kwietnia 2018 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 15 maja 2018 r. - pobierz (.pdf)

Działalność UZZJK w roku akademickim 2018/19

 • Spotkanie UZZJK – 9 października 2018 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK – 27 listopada 2018 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 26 lutego 2019 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 19 marca 2019 r. - pobierz (.pdf)
 • Spotkanie UZZJK - 9 kwietnia 2019 r. - pobierz (.pdf)