Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownia Interpreta...
Pracownia Interpretacji Druku
Wydział:
  • Sztuk Wizualnych
Prowadzący:
  • dr hab. Marta Tomczyk, prof. nadzw.  - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  • dr Bartłomiej Michalski, instruktor  -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Typ studiów:
  • stacjonarne I stopnia
  • stacjonarne II stopnia
Pracownia czynna:
  • poniedziałek 10.00-14.30 /dyżury/
  • wtorek 13.15-15.15
  • środa 10.00-13.00 /dyżury/
  • czwartek 11.15 - 20.00 /przerwa od godz.15.45 do godz.16.45/
Nr sali:
  •  203-204 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Pracownia Interpretacji Druku powstała na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w 2013 roku, na bazie istniejącej wcześniej Pracowni Grafiki Warsztatowej. Wraz ze zmianą nazwy zmienił się przede wszystkim program pracowni, który ściśle nawiązuje do programu kierunku na Wydziale Sztuk Wizualnych. Uwzględnia on spójność nauczania zmierzającą do konstruowania wypowiedzi artystycznej o charakterze interdyscyplinarnym. Tym samym, rozszerza możliwość pojmowania grafiki w ogóle.

W procesie nauczania, największy nacisk kładzie się na świadomość i celowość wykorzystywania wszelkich form druku oraz związanych z nią „elementów” - prowizorycznie odrębnych -, aby umożliwić wykorzystanie tego medium w procesie kształtowania indywidualnej, oryginalnej formy wypowiedzi artystycznej, odnajdującej swoje miejsce w rzeczywistości zastanej. Dydaktyka nie umniejsza właściwości technicznych także tradycyjnego warsztatu graficznego oraz rozwijania umiejętności w biegłym posługiwaniu się podstawowymi technikami druku /np.: wklęsłego czy wypukłego/. Wręcz przeciwnie. Bazując na klasycznym warsztacie konstruuje całe spektrum możliwości i umiejętności niezbędnych w przemyślanym i konsekwentnie prowadzonym procesie twórczym, gdzie - nie tyle zreprodukowanie formy ale stworzenie samej możliwości powielenia - podtrzymuje charakter medium jakim jest grafika ale i unaocznia działania wykraczające poza ograniczenia stricte warsztatowe.

Podczas kursu propedeutycznego Student zapoznawany jest z podstawowymi technikami graficznymi, a następnie zachęcany do działań wykraczających poza stosowane rozstrzygnięcia techniczne przypisywane konkretnym technikom druku. Ma to na celu wypracowanie umiejętności świadomego i celowego posługiwania się środkami wypowiedzi plastycznej uwzględniającego jego wielorakie interpretacje /wydobycie i wyjaśnienie sensu "czegoś", przypisanie znaczenia - również w sensie pojęciowym/ i ostateczne stworzenie płaszczyzny, która umożliwia realizację interdyscyplinarnych projektów dyplomowych.


A. Kucharek II A. Kucharek IIrok Adrian Ciszek 2
Adrian Ciszek 3 Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kumańska
Aleksandra Jakubaszek aleksandra Kornacka, 2, druk pigmentowy,70x100cm, 2014 Aleksandra Kornacka, serigrafia,3,100x70cm, 2014
Anna Kucharek ... Anna Kucharek.. Anna Kucharek
Anna Roman, 1, intaglio, 70x100cm, 2014 Anna Roman, 3, intaglio, 70x100cm, 2014 Barbara olejarczyk
Barbara Szewczyk Dominika Odważna dyplom Dominika Odważna
golebie Inga Januszek j. Stachowska dyplom
J. Stachowska Justyna Stachowska 1 Justyna Stachowska 2
Kaja Baca Karolina Zaborska Katarzyna Strońska
Małgorzata Gralinska Maria milosavljević Maria
Mateusz olech 2 Mateusz Olech Olga całość
Olga Szczęsna Olga szczęsna 2 Patryk Murawski
Paula Graczyk 1 Paula Graczyk Radek Tomczyk - unikatowa
Radek Tomczyk Rafał Wachowicz.. Rafał Wachowicz
Weronika Bartczak, 2, druk cyfrowy, 70x100cm, 2014 Weronika Bartczak, 3, druk cyfrowy, 70x100cm, 2014 Adrian Ciszek. Dyplom lic. 2016r.
Agnieszka Kumańska. Dyplom mgr. 2016r Agnieszka Kumańska. Praca kursowa 2015r Dorota Szczepaniak. Praca kursowa 2015r
Kaja Baca. Praca kursowa 2016r. Kaja Baca. Praca kursowa 2016r Mateusz Swarabowicz. Praca kursowa 2016r
Olga Szczęsna. Dyplom mgr. 2016r Zuzanna Kabała. 2016r