Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownia Praktyki i...
Pracownia Praktyki i Teorii Koloru
Wydział: Sztuk Wizualnych
Prowadzący: dr Przemysław Wachowski, ad.
  mgr Wojtek Dzięcioł, asyst.
Typ studiów:
  • stacjonarne I i II stopnia
Pracownia czynna:
  • czwartek (10.00-14.00)
  • piątek (09.00-15.00)
Nr sali:
  • 122 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Pracownia jest miejscem, gdzie studenci malują i rysują na płaszczyźnie wszelkimi dostępnymi technikami. 
Ich celem jest nabycie umiejętności świadomego posługiwania się środkami wyrazu plastycznego, poznanie "alfabetu" niezbędnego w obrębie wszystkich zawodów związanych z plastyką. 
Metoda nauczania odwołuje się do koncepcji linearnego rozwoju sztuki sformułowanej przez W. Strzemińskiego. W pierwszej fazie studenci malują z natury, w fazie końcowej coraz większą wagę przywiązuje się do ich predyspozycji indywidualnych (w tym respektowania emocji, intuicji, podświadomości). 
Duży nacisk kładzie się na umiejętność mówienia o sztuce. Ceni się znajomość innych dyscyplin, inteligencję i poczucie humoru.

 

Hanna Turzyńska Hanna Turzyńska Hanna Turzyńska
Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska Agnieszka Kozłowska
Katarzyna Jeż Katarzyna Jeż Katarzyna Jeż
Karolina Kaczkowska Karolina Kaczkowska Karolina Kaczkowska
Ewelina Malinka Ewelina Malinka Ewelina Malinka
Aneta Bielas Aneta Bielas Aneta Bielas
Michał Fryc Michał Fryc Michał Fryc
Ola Dyktyńska Ola Dyktyńska Ola Dyktyńska
Ola Dyktyńska