Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownia Kompozycji...
Pracownia Kompozycji Intermedialnej
Wydział: Sztuk Wizualnych
Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński,
 Przedmioty:  Kompozycja inermedialna
Typ studiów:
  • stacjonarne studia II stopnia
Pracownia czynna:
  • czwartek (17.45 – 20.00)
Nr sali:
  • 215 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Początkowo pracownia kształciła studentów II roku I stopnia w zakresie kompozycji przestrzennej. Częściowa zmiana jej profilu nastąpiła po utworzeniu na Wydziale Sztuk Wizualnych specjalizacji Intermedia. Obecnie realizowany jest w niej program polegający na wykorzystaniu dowolnych mediów (zarówno bardziej tradycyjnych, jak kolaż, fotomontaż, przedmioty znalezione, jak elektronicznych) w wybranych przez studentów polączeniach w celu uzyskania określonych wartości znaczeniowych. W każdym semestrze studenci realizują po dwa ćwiczenia. W pierwszym dotyczą one tego, co bliskie i obce. W drugim podejmują próbę wyrażenia idei materialności i niematerialności (duchowości). W czasie nauczania istotną rolę pełnią prelekcje teoretyczne i rozmowy ze studentami dotyczące zarówno strony ideowej realizowanych tematów (ujmowanej na tle sytuacji sztuki współczesnej) jak formalno-technicznej.

Zajęcia z kompozycji intermedialnej są zsynchronizowane z odbywającymi się równolegle 9jako oddzielny przedmiot) wykładami na temat tendencji intermedialnych w sztuce nowoczesnej.


Krzysztof Grabarczyk Barbara Krajewska Barbara Pełka
Karolina Socha Katarzyna Olejniczak Anna Leśniak
Alicja Grabarczyk Karolina Żyniewicz Paulina Korwin Kochanowska
Jakub Romanowicz Maciej Bohdanowicz Maria Skrzypińska
Barbara Józek, Obce, 2014 Daniel Kopala, Materialne, 2014 Anna Madeńska, Bieda, 2014
Ada Birecka, Bliskie teraźniejszość 2, 2015 Adrian Szadkowski, Materialne-niematerialne, 2015 Adrianna Gołębiewska, Katarzyna Kobro - Wspomnienie z życia I, 2016
Julita Lipińska, Vivarium, 2016 Michał Sitkiewicz, Organon, 2016