Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
O nas

Historia Wydziału:

Wydział Grafiki istnieje od 1971 roku i został powołany w wyniku dwuletnich starań Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Ryszarda Hungera, Tomasza Jaśkiewicza, Janiny Tworek-Pierzgalskiej i Krystyna Zielińskiego. Funkcję pierwszego Dziekana pełnił Stanisław Fijałkowski.

Od 1994 roku Wydział, oprócz prawa dyplomowania w zakresie grafiki warsztatowej i projektowej, uzyskał uprawnienia w zakresie malarstwa i od tego momentu nosi nazwę: Wydział Grafiki i Malarstwa.
Aktualnie Wydział realizuje zadania dydaktyczne na dwóch kierunkach: "Malarstwo" i "Grafika".
Kształcenie studentów odbywa się w systemie studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (studia 5-cio letnie) oraz w systemie studiów niestacjonarnych: I stopnia (licencjat; 3-letnie) oraz II stopnia (studia magisterskie; 2-letnie).

Cel kształcenia:

Zadaniem Wydziału jest nowoczesne kształcenie studentów w czterech specjalnościach — grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, malarstwa, multimediów — oparte o szerokie przygotowanie ogólnoplastyczne i teoretyczne oraz znajomość technologii współczesnych środków realizacyjnych.

Nacisk kładzie się na wyrabianie u studentów umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i nawyku ciągłego poszerzania wiedzy fachowej. Rozwój Wydziału jako silnego ośrodka dydaktycznego i artystycznego, stwarza właściwe warunki dla podnoszenia kwalifikacji pracowników dydaktycznych i rozwoju młodych talentów poprzez metody pracy dające możliwości dalszego samokształcenia.

Katedry prowadzą działalność artystyczno-badawczą i zajmują się publikowaniem prac z zakresu właściwych dla nich specjalizacji.

Tok studiów:

Warunkiem studiowania na Wydziale jest zdanie konkursowego egzaminu wstępnego, który składa się z egzaminu praktycznego.

Część praktyczna obejmuje rysunek, malarstwo, kompozycję.

Kształcenie ogólnoplastyczne i specjalistyczne to dwa podstawowe kierunki kształcenia.

W systemie studiów jednolitych magisterskich kształcenie ogólnoplastyczne na I i II roku studiów polega na obowiązkowym uczęszczaniu na ustalony zestaw przedmiotów. Studenci mogą jednak dokonywać wyboru wśród prowadzonych równolegle pracowni malarstwa, rysunku, rzeźby i kompozycji. Od III roku student jest zobowiązany wybrać dwie dowolne pracownie ogólnoplastyczne mając do dyspozycji wszystkie pracownie malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie i pracownie z Katedry Grafiki Warsztatowej.

Kształcenie specjalistyczne zaczyna się od I roku studiów w ramach przedmiotów z zakresu wstępnego projektowania grafiki użytkowej i warsztatowej. Od III roku studiów następuje wybór specjalizacji. Nauka w ramach głównej specjalizacji, z której student będzie przystępował do dyplomu, trwa minimum trzy semestry. Student może też wybrać drugi przedmiot specjalistyczny w innej katedrze.

Studia w Katedrze Projektowania Graficznego przygotowują do podjęcia pracy z zakresu projektowania plakatu, grafiki wydawniczej i typografii mediów cyfrowych, grafiki przestrzennej, grafiki multimedialnej, projektowania informacji wizualnej oraz projektowania krojów pism i liternictwa.

Katedra Grafiki Artystycznej przygotowuje grafików do posługiwania się w działalności artystycznej warsztatem podstawowych technik graficznych.

Katedra Malarstwa i Rysunku wszechstronnie przygotowuje studentów do podjęcia twórczości artystycznej. Od III roku studiów Katedra pełni rolę kształcenia ogólnoplastycznego i uzupełniającego, a także specjalistycznego w dziedzinie malarstwa.

Katedra Intermediów przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zakresie sztuki mediów elektronicznych, kreacji obrazów rejestrowanych i przetwarzanych cyfrowo, opracowania prezentacji multimedialnych oraz działań artystycznych o charakterze interaktywnym.

Wydział posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej Grafika i Malarstwo.

Tel. 42 2547 530 | e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.