Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Władze
Władze Wydziału

 

Dziekan: dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.

Prodziekan: prof. Zdzisław Olejniczak

Koordynator studiów niestacjonarnych I i II stopnia: Witold Warzywoda, prof. nadzw.