Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
O nas

Historia Wydziału 

 

Wydział Tkaniny i Ubioru jest jednym z najstarszym wydziałem łódzkiej uczelni. Jego początki sięgają roku 1946/47. Nosił wówczas nazwę Wydział Włókienniczy, a jego kierownikiem był prof. Leon Ormezowski.
W skład pierwszego Wydziału Włókienniczego wchodził:

  • Zakład Druku na Tkaninie - prowadzony przez prof. Marię Obrębską-Stieber,
  • Zakład Tkactwa - wykładowca Regina Kańska-Piotrowska,
  • Wydział Filmowy z Zakładami Scenografii i Operatorskim - kierownikiem Wydziału był prof. Marian Wimmer.
 

Od 1948 roku Wydział wyraźnie poszerzył swoją strukturę. Kadrę dydaktyczną Wydziału stanowili tacy pedagodzy, jak: Władysław Strzemiński, Roman Modzelewski, Marian Jaeschke, Teresa Tyszkiewicz, Maria Obrębska - Stieber. Zasługi ich, zarówno w sztuce, jak i w tworzeniu wizerunku Wydziału, są bezsporne. Od czasu powstania do chwili obecnej Wydział ulegał wielu zmianom strukturalno-programowym i niejednokrotnie zmieniał swoją nazwę. Istniał jednak w strukturze uczelni zawsze.
Od 1992 r. Wydział powrócił do nazwy z lat 60-tych - Wydział Tkaniny i Ubioru.
Jako jedyny wśród państwowych uczelni artystycznych kształci projektantów tkaniny i ubioru w tak szerokim zakresie i różnorodnych specjalnościach.