Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Pracownia Audiosfery
Pracownia Audiosfery
Wydział: Sztuk Wizualnych
Prowadzący: dr hab. Leszek Orlewicz, prof. nadzw.
 
Przedmioty:
 • Audiosfera, Montaż dźwięku i obrazu w utworach audiowizualnych
Typ studiów:
 • stacjonarne studia I i II stopnia
Pracownia czynna:
 • poniedziałek (13.45-17.30)
 • wtorek (10.00-12.15)
Nr sali:
 • 104 (budynek przy ul. Franciszkańskiej 76/78)

Charakterystyka:

Wykłady obejmują:

 • Zagadnienia teoretyczne dotyczące, montażu obrazu i dźwięku, zajęcia konsultacyjne indywidualne w formie ćwiczeń praktycznych na konkretnym materiale filmowym (animacje) stworzonym samodzielnie przez studenta.
 • Zagadnienia teoretyczne dotyczące akustyki, technologii dźwięku, montażu obrazu i dźwięku, historii form muzycznych związanych z filmem – musical, opera, muzyka etniczna.
 • Wykłady połączone z ćwiczeniami praktycznymi zawierają pracę nad konkretnym materiałem dźwiękowym skomponowanym samodzielnie, studiowaniem przykładów z klasyki filmowej oraz próbami samodzielnego nagrywania poszczególnych elementów ścieżki dźwiękowej: dialogi, efekty, tła oraz zgrywanie ich w pełną ścieżkę dźwiękową filmu.


Poza ćwiczeniami wykłady są uzupełniane projekcjami filmów fabularnych i dokumentalnych, których analiza jest częścią ćwiczeń.

 • Wprowadzenie do akustyki, teoretyczne podstawy nauki o dźwięku.
 • Konwencje udźwiękowienia filmu.
 • Systematyka zjawisk dźwiękowych
 • Montaż i opracowanie ścieżki dźwiękowej – partytura filmu
 • Muzyka etniczna i nauka o instrumentach muzycznych
 • Funkcje muzyki i filmie i telewizji oraz w przedsięwzięciach artystycznych
 • Analiza dzieł filmowych z muzyką wybitnych kompozytorów muzyki filmowej i klasycznej
 • Historia musicalu – poznajemy najsłynniejsze, sfilmowane dzieła gatunku
 • Historia opery – poznajemy kompozytorów i wielkie dzieła operowe
 • Film muzyczny.
 • Opracowanie i nagranie dźwięku do etiud filmowych
 • Offy, efekty i dialogi w filmie i telewizji
 • Ćwiczenia na synchronizację rytmiczną i metryczną muzyki i efektów
 • Udźwiękowienie materiałów filmowych narzuconych i własnych
 • Montaż obrazu i dźwięku w systemie AVID MDEDIA COMPOSER – nauka programów profesjonalnych
 • Instrumenty muzyczne, ich koloryt i brzmienie w z wstawieniu konkretnymi obrazami filmowymi
 • Psychologiczne i semantyczne oddziaływanie muzyki na widza
 • Zastosowanie muzyki w filmie animowanym