Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Sukcesy Pedagodzy Sukces dr Anny Kuźm...

kuzmitowicz anna

Sukces dr Anny Kuźmitowicz
 

Z największą przyjemnością gratulujemy dr Annie Kuźmitowicz, adiunkt w Pracowni Projektowania Ubioru Dzianego na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi nagrody przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Struktura dzianiny jako element determinujący formę ubioru i fakturę powierzchni w kontekście autorskiej kolekcji ubiorów dzianych”.
Promotorem rozprawy doktorskiej jest dr hab. Elżbieta Nawrocka-Staniecka.

Uroczysta gala wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2015 odbyła się w dniu 24 listopada 2016 r. w Warszawie.

bip.kprm.gov.pl


 

001 002 003
004