Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna C Katarzyna Caban-Pias...

Galeria wykładowców

zdjecie

Wydział Tkaniny i Ubioru
Katarzyna Caban-Piaskowska

Dr Katarzyna Caban-Piaskowska, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Adiunkt na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, Polska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Prowadzi przedmiot Marketing i Zarządzanie na Wydziale Tkaniny i Ubioru:

 • na pierwszym stopniu, gdzie tematem jest projektowanie ścieżki kariery,
 • na drugim stopniu, gdzie tematyka zajęć obejmuje podstawy marketingu, zarzadzania i tworzenie biznesplanu.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz:

 • na pierwszym stopniu - projektowanie ścieżki kariery,
 • na drugim stopniu – zarządzanie marką.

Od kilkunastu lat wykładowca na łódzkich uczelniach wyższych. Prowadzi doradztwo biznesowe dla przedsiębiorstw, w tym firm odzieżowo-tekstylnych. Prowadzi szkolenia dla artystów i przedsiębiorców m.in. z zakresu Design Thinking, zarządzania własną marką. Uczestniczy i ma prelekcje na spotkaniach i konferencjach naukowych organizowanych w kraju i za granicą. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polsko- i anglo- języcznych o tematyce związanej z design management, zarządzaniem, marketingiem i sztuką. Obroniła rozprawę doktorską na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Sikorskiego w 2012 roku. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 2003. Prowadzi badania z zakresu design management. Zainteresowania: doradztwo biznesowe, design management, marketing i zarządzanie w sztuce, rozwój nowoczesnych organizacji z naciskiem na organizacje sieciowe.


Publikacje:

Marketing:

 1. Caban-Piaskowska K., PROMOWANIE MARKI– STUDIUM PRZYPADKÓW, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce Zeszyt: 3, 2016, s. 77-89
 2. Caban-Piaskowska K., Rola social mediów w działalności artystów i projektantów, Ekonomiczne Problemy Usług nr 2 (131), t.2, 2018, s. 209-216Zarządzanie:

 1. Caban-Piaskowska K., „ARTYSTA PROJEKTANT W SIECI RELACJI”, [w:] Organizacja w sieci (red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska), Monografia Politechniki Łódzkiej, 2017, s. 280-291
 2. Caban-Piaskowska K., Mielczarek M. „FUNKCJA LIDERA ZESPOŁU JAKO NARZĘDZIE RZEŹBIARZA”, Sztuki, 2016 , s. 127-140
 3. Caban-Piaskowska K., Miarka A., Mielczarek M. „Specyfika relacji sieciowych w zawodzie artysty w kontekście zastosowania design management”, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, s. 31-45Komercjalizacja:

 1. Caban-Piaskowska K., Mielczarek M., „Heterogeniczność zjawiska konkurencji w zawodach artystycznych”, Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, nr XLIV – NR 4, 2017, s. 65-74
 2. Caban-Piaskowska K., Mielczarek M., „Relatywizacja wartości dzieła sztuki w procesie komercjalizacji – punkt widzenia konsumenta”, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS ZARZĄDZANIE, nr 501 , 2017, s. 53-62.
 3. Caban-Piaskowska K., Mielczarek M., Heterogeniczność relacji rzeźbiarza z klientem – analiza przypadku, Humanizacja Pracy, 4 (290) 2017, s. 221 – 234Dla projektantów:
Caban K. „Creating a rehabilitation product as an example of design management”, Apr 19-20, 2018 Paris France (ICHRMT 2018 :20th Int. Conf. on Human Resource Management and Technology) https://waset.org/abstracts?q=caban-piaskowska&search=Search [05.10.2018]
Caban-Piaskowska K., Miarka A., „Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 2 (48), 2017, s. 207-214
Caban-Piaskowska K., Miarka A., „Społeczny wymiar innowacji - projektowanie produktu rehabilitacyjnego”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6 (809), 2017, s. 82–96


Design management:

 1. Caban-Piaskowska K., „Geneza i istota koncepcji design management” [w:] Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, (red. Lisiński M., Ziębick B), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016 s. 63-74
 2. Caban-Piaskowska K., „Design management as the effect of evolution of consumers' aesthetics”, Vienna, Austria, April 11-13, 2016 (The WEI International Academic Conference on Business&Economics at Vienna University) http://www.westeastinstitute.com/proceedings/2016-vienna-presentations/ [10.05.2016]
 3. Caban-Piaskowska K., Design management – wybrane aspekty funkcjonowania multi interdyscyplinarnych zespołów projektowych, Folia Oeconomica 283, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, s. 57-67
 4. Caban-Piaskowska K., „DESIGN MANAGEMENT – szansa dla artystów projektantów”, Sztuki, 2016, s. 117-126
 5. Caban-Piaskowska K., „Design management jako odpowiedź na wyzwania stawiane przez konsumentów przyszłości”, Studia i Prace WNEiZ, 2016, s. 57-64
 6. Caban-Piaskowska K., „Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 3 (44), 2016, s. 299-308
 7. Caban-Piaskowska K. “Design Management in the Context of Challenges Posed by New Generations of Recipients”, Marketing i Zarządzanie nr 4 (50) 2017, s. 7–14
 8. Caban-Piaskowska K., Roszko-Wójtowicz E Design management jako sposób na rozwój przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu – analiza przypadku, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, Zeszyt 3, Część II, 2018 s. 31-39Sektor kreatywny:

 1. Caban-Piaskowska K., Characteristics of Business Models of Creative Company, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Volume XIX, Issue 6, Part I, 2018, s. 53–65Uczelnia artystyczna:

 1. Caban-Piaskowska K., Miarka A., Mielczarek M, “The Artist – University – Company: Creating Business Relationships Network”, HANDEL WEWNĘTRZNY 5(376): 2018, s.25-33
 2. Caban-Piaskowska K., Miarka A., Mielczarek M. „General academic and practical profiles – two tools for constructing a graduate’s silhouette in the field of fine arts.”, EJSM Vol. 26, 2/2018, s. 23–28Komunikacja wizualna:

 1. Caban-Piaskowska K., Chmielewski Ł. „Komunikacja wizualna w prezentacjach naukowych w Polsce na przykładzie „posteru naukowego””- w drukuInne:

 1. Caban-Piaskowska K., Karta Turystyczna jako przykład organizacji sieciowej z udziałem administracji publicznej, Folia Oeconomica 270, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 267-274
 2. Caban-Piaskowska K., Układy nieformalne w organizacjach sieciowych na przykładzie biur turystycznych, Folia Oeconomica 265, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012, s. 235-244
 3. Caban-Piaskowska K., Gwarda-Gruszczyńska E., Współpraca a innowacje przedsiębiorstw, Folia Oeconomica 283, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, s. 68-78
 4. Caban-Piaskowska K., Zalewska‐Turzyńska M., „Od struktury liniowej do macierzowej – analiza przypadku", Acta Innovations nr 12, 2014, s. 55 - 61
 5. Caban‐Piaskowska K. „Wybrane role konsultanta w procesie doradczym”, Acta universitatis lodziensis 50 lat Katedry Zarządzania UŁ, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 45-55
 6. Caban‐Piaskowska K., Zalewska‐Turzyńska M. „Realizacja procesu komunikacji w doradztwie biznesowym”, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 50 lat Katedry Zarządzania UŁ, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 56 – 65
 7. Roszko-Wójtowicz E, Caban-Piaskowska K., Miarka A.,. FAMILY ENTREPRENEURSHIP – SELECTED ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS, Humanities and Social Sciences, vol. XXII, 24 (3/2017), s. 251-274