Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia WRiDI Konkurs dla Student...
Konkurs dla Studentów Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych

Konkurs skierowany jest do studentów studiów dziennych, studiujących rzeźbę na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych ASP w Łodzi – zarówno do studentów studiów kierunkowych rzeźba obu stopni, jak i dla studentów studiów dziennych innych wydziałów, uczestniczących w zajęciach z rzeźby organizowanych przez Zakład Propedeutyki Rzeźby WRiDI.
Celem konkursu jest wyłonienie projektu, będącego podstawą do wykonania statuetki przyznawanej przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową osobom działającym na rzecz samorządu gospodarczego i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Do Pobrania: