Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Władze
Władze Wydziału

Dziekan: dr Przemysław Wachowski, ad.
Prodziekan: dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Działań Interdyscyplinarnych: dr hab. Andrzej Michalik, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Fotografii i Multimediów: dr Artur Chrzanowski, ad.
Kierownik Katedry Działań Intermedialnych i Edukacyjnych: dr Beata Marcinkowska, ad.
Kierownik Katedry Filmu i Mediów Cyfrowych: dr hab. Piotr Kucharski, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Gier Komputerowych, Scenografii i Komiksu: prof. Gabriel Kołat, prof. zw.
Kierownik Katedry Teorii i Historii Sztuki: prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, prof. zw.