Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Sukcesy Studenci 17. Biennale Sztuki ...

mini195

17. Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 DRAFT SYSTEMS

Studenci i pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi biorą udział w 17. Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 DRAFT SYSTEMS, które odbędzie się w dniach 17 maja–11 czerwca 2017 r. we Wrocławiu.

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie, pokazujących najnowsze prace artystów z całego świata.

W tym roku wystawy, pokazy, spotkania, performaces i koncerty odbywać się będą pod hasłem „Draft Systems”.

W ramach wydarzenia odbędą się m.in.:

3. Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

Konkurs jest przeglądem dyplomów studenckich publicznych wyższych uczelni artystycznych w Polsce. Prace wybrane zostały przez komisje dyplomowe, obradujące na poszczególnych uczelniach, w skład których weszli przedstawiciele środowiska artystycznego, reprezentanci uczelni oraz członkowie zespołu WRO. W każdej uczelni wybrany został jeden dyplom, który zaprezentowany zostanie podczas wystawy konkursowej realizowanej przez Centrum Sztuki WRO. Spośród pokazywanych na ekspozycji prac, międzynarodowe jury dokona wyboru najlepszego dyplomu.

plakat

Więcej informacji

 

Komisja w składzie: Dagmara Domagała (CS WRO), Krzysztof Dobrowolski (CS WRO), Daniel Muzyczuk (Muzeum Sztuki w Łodzi), Marcin Polak (Galeria Wschodnia), dr Tomasz Załuski (ASP Łódź) zakwalifikowała do udziału w konkursie pracę absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego Ady Bireckiej, pt. „Las – zbiór trwały ze zdolnością do samoodnawiania”.

Ada Birecka, Las – zbiór trwały ze zdolnością do samoodnawiania

wideoinstalacja (loop + obiekt), 2016
Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych
Katedra Fotografii i Multimediów
Wydział Sztuk Wizualnych
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność: Intermedia Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych
Promotor: dr Artur Chrzanowski

Projekt Las – Zbiór trwały ze zdolnością do samoodnawiania stanowi próbę ukazania lasu jako trwałego i niezależnego zbiorowiska, przypominającego samowystarczalną społeczność. Zbiór ten składa się z niezliczonej ilości większych i mniejszych, zależnych od siebie istnień. Część z nich co jakiś czas przemija, a jednocześnie rodzą się kolejne.\

zdjecie

Więcej o pracy i jej autorce

***

CONTRACT FOR THE FUTURE – PROGRAM WIDEO

Marta Krześlak, Dzieła zebrane, video, 2015

Pracownia Multimediów
Katedra Fotografii i Multimediów
Wydział Sztuk Wizualnych

Więcej informacji

***

DRUGA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „INTERMEDIA A ZWROT KINEMATOGRAFICZNY”

Prelegentami drugiej części konferencji będą pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: dr hab. Marek Domański i mgr Anita Osuch

Pracownia Obrazowania Fotograficznego
Katedra Fotografii i Multimediów
Wydział Sztuk Wizualnych

Więcej informacji