Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Władze uczelni / Academy authorities

Kadencja w latach 2016-2020


Rektor:
prof. Jolanta Rudzka Habisiak
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy:
dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzw.
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prorektor ds. Nauczania:
prof. Mariusz Łukawski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kanclerz:
Piotr Statucki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
42 2547 408 

Kwestor:
mgr Małgorzata Pilarska
42 2547 410


Wydział Tkaniny i Ubioru
42 2547 500, 42 2547 502, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziekan: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]
Prodziekan: dr Sergiusz Kuchczyński [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]

Kierownik Katedry Druku na Tkaninie: prof. Krystyna Czajkowska
Kierownik Katedry Tkaniny: dr hab. Lidia Choczaj, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Biżuterii: dr Olga Podfilipska-Krysińska
Kierownik Katedry Ubioru: dr Piotr Suchocki
Koordynator Studiów Niestacjonarnych: prof. Irmina Aksamitowska-Szadkowska

Wydział Grafiki i Malarstwa
42 2547 530, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziekan: dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.
Prodziekan: prof. Zdzisław Olejniczak

Kierownik Niestacjonarnych Studiów I i II stopnia, specjalność Projektowanie Graficzne: dr hab. Witold Warzywoda, prof. nadzwyczajny ASP
Kierownik Niestacjonarnych Studiów I i II stopnia, specjalność Grafika Artystyczna: dr hab. Witold Warzywoda, prof. nadzwyczajny ASP

Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej: dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzwyczajny ASP
Kierownik Katedry Kompozycji: prof. dr hab. Lesław Miśkiewicz, prof. zwyczajny
Kierownik Katedry Projektowania Graficznego: dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. nadzwyczajny ASP

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
42 2547 550, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziekan: dr hab. inż. arch. Andrzej Wachowicz
Prodziekan: dr hab. Anna Miarka

Kierownik Katedry Architektury Wnętrz: dr hab. Bartosz Hunger, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej: Włodzimierz Matachowski, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Wzornictwa: dr hab. Krzysztof Chróścielewski, prof. nadzw.

 

Wydział Sztuk Wizualnych
42 25 47 570, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziekan: dr Przemysław Wachowski, ad.
Prodziekan: dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Działań Interdyscyplinarnych: dr hab. Andrzej Michalik, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Fotografii i Multimediów: dr Artur Chrzanowski, ad.
Kierownik Katedry Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni: dr Beata Marcinkowska, ad.
Kierownik Zakładu Filmu, Scenografii i Mediów Cyfrowych: dr hab. Piotr Kucharski, prof. nadzw.
Kierownik Zakładu Teorii i Historii Sztuki: prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, prof. zw.

 

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
42 2547 560, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziekan: dr Marcin Mielczarek
Prodziekan: profesor Małgorzata Siwek

Kierownik Zakładu Propedeutyki Rzeźby: dr hab. Wiesław Przyłuski

Kierownik Zakładu Laboratoriów Rzeźbiarskich: dr Bogdan Wajberg

 

Wydział Malarstwa i Rysunku
42 2547 580, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Purczyński

Kierownik Katedry Malarstwa: profesor Wojciech Leder

Kierownik Katedry Rysunku: dr Michał RybińskiAcademy authorities

Term of office: 2016-2020


Rector:
prof. Jolanta Rudzka Habisiak
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prorector for Science, Development and Fund Raising:
dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzw.
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prorector for Teaching:
prof. Mariusz Łukawski Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Chancellor:
Piotr Statucki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
42 2547 408 

Bursar:
mgr Małgorzata Pilarska
42 2547 410


Faculty of Textile and Fashion
42 2547 500, 42 2547 502, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dean: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]
Vice Dean: dr Sergiusz Kuchczyński [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]

Head of the Department of Printed Textile: prof. Krystyna Czajkowska
Head of the Department of Textile: dr hab. Lidia Choczaj, prof. nadzw.
Head of the Department of Jewellery: dr Olga Podfilipska-Krysińska
Head of the Department of Fashion: dr Piotr Suchocki
Part-time Studies Coordinator: prof. Irmina Aksamitowska-Szadkowska

Faculty of Graphics and Painting
42 2547 530, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dean: dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.
Vice Dean: prof. Zdzisław Olejniczak

Head of the 1st and 2nd Cycle Part-time Studies, major: Graphic Design: dr hab. Witold Warzywoda, prof. nadzwyczajny ASP
Head of 1st and 2nd Cycle Part-time Studies, major: Printmaking: dr hab. Witold Warzywoda, prof. nadzwyczajny ASP

Head of the Department of Printmaking: dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzwyczajny ASP
Head of the Department of Composition: prof. dr hab. Lesław Miśkiewicz, prof. zwyczajny
Head of the Department of Graphic Design: dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. nadzwyczajny ASP

Faculty of Industrial Design and Interior Design
42 2547 550, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dean: dr hab. inż. arch. Andrzej Wachowicz
Vice Dean: dr hab. Anna Miarka

Head of the Department of Interior Design: dr hab. Bartosz Hunger, prof. nadzw.
Head of the Department of Visual Communication: Włodzimierz Matachowski, prof. nadzw.

Head of the Department of Industrial Design: dr hab. Krzysztof Chróścielewski, prof. nadzw.

 

Faculty of Visual Arts
42 25 47 570, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dean: dr Przemysław Wachowski, ad.
Vice Dean: dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzw.

Head of the Department of Interdisciplinary Actions: dr hab. Andrzej Michalik, prof. nadzw.
Head of the Department of Photography and Multimedia: dr Artur Chrzanowski, ad.
Head of the Department of Sculpture, Intermedia and Spatial Actions: dr Beata Marcinkowska, ad.
Head of the Institute of Film, Set Design and Digital Media: dr hab. Piotr Kucharski, prof. nadzw.
Head of the Institute of Theory and History of Art: prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, prof. zw.

 

Faculty of Sculpture and Interactive Actions
42 2547 560, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dean: dr Marcin Mielczarek
Vice Dean: profesor Małgorzata Siwek

Head of the Institute of Sculpture Propedeutics: dr hab. Wiesław Przyłuski

Head of the Institute of Sculpture Laboratories: dr Bogdan Wajberg

 

Faculty of Painting and Drawing
42 2547 580, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dean: prof. dr hab. Zbigniew Purczyński

Head of the Department of Painting: profesor Wojciech Leder

Head of the Department of Drawing: dr Michał Rybiński