Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Kalendarz akademicki / Academic calendar
1. Czas trwania roku akademickiego 2017/2018 1 października 2017 r. – 30 września 2018 r.

 
2. Czas trwania semestru zimowego 1 października 2017 r. – 18 lutego 2018 r.
a) Zajęcia w semestrze zimowym 2 października 2017 r. - 28 stycznia 2018 r.
b) Termin rozliczania warunków do 10 stycznia 2018 r.
c) Zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna 29 stycznia 2018 r. – 7 lutego 2018 r.
d) Zimowa przedłużona sesja egzaminacyjna 9 lutego 2018 r. - 12 lutego 2018 r.
e) Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2018 r. - 18 lutego 2018 r.
f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym Przerwa świąteczna:
22 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r.
Dni rektorskie:
31 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r.

 
3. Czas trwania semestru letniego 19 lutego 2018 r. - 30 września 2018 r.
a) Zajęcia w semestrze letnim 19 lutego 2018 r. - 12 czerwca 2018 r.

W poniedziałek 16.04.2018 r. zajęcia odbywają się
wg planu czwartkowego

b) Termin rozliczania warunków do 20 maja 2018 r.
c) Letnia podstawowa sesja egzaminacyjna 13 czerwca 2018 r. - 26 czerwca 2018 r.
d) Letnia przedłużona sesja egzaminacyjna 1 września 2018 r. - 4 września 2018 r.
e) Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2018 r. - 16 września 2018 r.
f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze letnim Przerwa świąteczna:
30 marca 2018 r. - 3 kwietnia 2018 r.
Dni rektorskie:
2 maja 2018 r.
Przerwa wakacyjna:
27 czerwca 2018 r. - 30 września 2018 r.

 

Kalendarz akademicki został opublikowany na podstawie Zarządzenia Rektora nr 6/2017 z dnia 27.01.2017 r.

Kalendarz akademicki - pobierz (.pdf)

 


1. Czas trwania roku akademickiego 2018/2019 1 października 2018 r. – 30 września 2019 r.

 
2. Czas trwania semestru zimowego 1 października 2018 r. – 17 lutego 2019 r.
a) Zajęcia w semestrze zimowym 1 października 2018 r. - 27 stycznia 2019 r.
b) Termin rozliczania warunków do 8 stycznia 2019 r.
c) Zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna 28 stycznia 2019 r. – 6 lutego 2019 r.
d) Zimowa przedłużona sesja egzaminacyjna 8 lutego 2018 r. - 11 lutego 2019 r.
e) Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 lutego 2019 r. - 17 lutego 2019 r.
f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym Przerwa świąteczna:
22 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r.
Dni rektorskie:
31 października 2018 r. - 2 listopada 2018 r.

 
3. Czas trwania semestru letniego 18 lutego 2019 r. - 30 września 2019 r.
a) Zajęcia w semestrze letnim 18 lutego 2019 r. - 9 czerwca 2019 r.

W poniedziałek 15.04.2019 r. zajęcia odbywają się
wg planu piątkowego

b) Termin rozliczania warunków do 19 maja 2019 r.
c) Letnia podstawowa sesja egzaminacyjna 10 czerwca 2019 r. - 23 czerwca 2019 r.
d) Letnia przedłużona sesja egzaminacyjna 1 września 2019 r. - 3 września 2019 r.
e) Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna 5 września 2019 r. - 13 września 2019 r.
f) Dni wolne od zajęć dydaktycznych w semestrze letnim Przerwa świąteczna:
19 kwietnia 2019 r. - 23 kwietnia 2019 r.
Dni rektorskie:
2 maja 2019 r.
Przerwa wakacyjna:
24 czerwca 2019 r. - 30 września 2019 r.

 

Kalendarz akademicki został opublikowany na podstawie Zarządzenia Rektora nr 6/2018 z dnia 26.01.2018 r.

Kalendarz akademicki - pobierz (.pdf)
Academic calendar

1. Academic year 01.10.2018 - 30.09.2019

 
2. Winter semester 01.10.2018 - 17.02.2019
a) Classes in the winter semester 01.10.2018 - 27.01.2019
b) Conditional pass deadline till 08.01.2019
c) Winter examination period 28.01.2019 - 06.02.2019
d) Extended winter examination period 08.02.2019 - 11.02.2019
e) Winter resit examination period 13.02.2019 - 17.02.2019
f) Free days in the winter semester Christmas break: 22.12. 2018 - 01.01.2019
Free days appointed by the Rector:31.10.2018, 02.11.2018

 
3. Summer semester 18.02.2019 - 30.09.2019
a) Classes in the summer semester 18.02.2019 - 09.06.2019 (on Monday, 15.04.2019, classes are held according to Friday schedule)
b) Conditional pass deadline till 19.05.2019
c) Summer examination period 10.06.2019 - 23.06.2019
d) Extended summer examination period 01.09.2019 - 03.09.2019
e) Summer resit examination period 05.09.2019 - 13.09.2019
f) Free days in the summer semester Easter break: 19.04.2019 - 23.04.2019
Free days appointed by the Rector: 02.05.2019
Summer holiday break: 24.06.2019 - 30.09.2019

 

The academic calendar was prepared on the basis of Rector’s Regulation no 6/2017 of 27.01.2017