Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Biuro Karier / Careers Service
 

Studenci korzystają z pomocy Biura Karier, które aktualizuje i udostępnia oferty praktyk, staży oraz pracy. Organizuje również wykłady/spotkania, które pomagają poszerzyć wiedzę oraz przygotować do wejścia w rynek pracy. Podczas indywidualnych spotkań z przedstawicielem Biura Karier student może liczyć na pomoc i wyjaśnienie niejasności i problemów, z którym się zgłosił. Ponadto Biuro Karier utrzymuje stały kontakt z Urzędami Pracy w Łodzi oraz władzami miasta i województwa. Od 2015 roku ASP w Łodzi bierze udział w Ogólnopolskim Badaniu Zawodowych Losów Absolwentów Uczelni Artystycznych. Wnioski z ankiety pozwalają w odpowiedni sposób zaprogramować proces dydaktyczny, tak aby był on pomocny w uzyskaniu pracy zgodnej z wykształceniem i oczekiwaniami naszych absolwentów. Od 2016 roku Biuro Karier ASP w Łodzi organizuje Ogólnopolskie Targi Pracy dla Uczelni Artystycznych, które pozwalają na bezpośredni kontakt studentów oraz przedstawicieli biznesu.

Więcej informacji:
Biuro Karier – przejdź
Ogólnopolskie Targi Pracy dla Uczelni Artystycznych – przejdź


Careers Service

The Careers Service provides students with up to date offers of jobs and internships. It also organizes lectures/meetings which help to broaden their knowledge and prepare them to enter the labour market. Students may discuss their employment options and get assistance in solving their problems during individual meetings with the Careers Service representatives. The Service is in touch with the Job Centres in Łódź and the city and region authorities. Since 2015 the Academy has taken part in the National Monitoring of Careers of Graduates of Art Academies. Its conclusions help to plan the teaching process and make it useful in finding a job compatible
with the qualifications and expectations of the graduates. Since 2016 the Academy Careers Service has organized the National Job Fair for Art Academies where students may meet business representatives.