Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Informacja na temat stypendiów ministra za
wybitne osiągnięcia dla doktorantów
na rok akademicki 2017/2018


I. Miejsce i termin składania wniosków:

 • Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 doktoranci składają w Sekretariacie do 20 września 2017 r.
 • Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane!
 • Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.
 • Wnioski o przyznanie stypendium ministra przekazywane są przez uczelnię w terminie do 15 października 2017 r.


II. Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem:

Wniosek należy wypełnić elektronicznie (czcionka Cambria 12) i wysłać na adres poczty elektronicznej Sekretariatu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )oraz złożyć osobiście w Sekretariacie pok. nr 1.

 • Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia (tzw. portfolio) oraz oświadczenie – zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych doktoranta.
 • Dokumenty w portfolio winny być ułożone starannie, zgodnie z porządkiem osiągnięć wykazanych we wniosku.
 • Na komplet dokumentów składają się:
  • 3 papierowe egzemplarze wniosku (dodatkowo wypełniony wniosek w wersji elektronicznej wysłany na adres poczty elektronicznej Sekretariatu),
  • 1 egzemplarz portfolio,
  • 1 egzemplarz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych


III. Wypłata przyznanego stypendium:

 • Doktorant zobowiązany jest również do wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazane przyznane stypendium. Stypendium ministra wypłacane jest jednorazowo w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.
 • Doktorant składa wniosek – wskazanie numeru rachunku bankowego w pokoju 310.


IV. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra:

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się i przyznawania stypendium ministra można znaleźć na stronie:

nauka.gov.pl


V. Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 – AKTYWNY FORMULARZ - pobierz (.docx)

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych studenta - pobierz (.pdf)

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 - pobierz (.pdf)

Wniosek o przekazanie stypendium na rachunek bankowy - pobierz (.pdf)


VI. Akty prawne:

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy: