Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna O konkursie

Prime Stage

Rusza PRIME STAGE 2017

ASP logo miniRusza pierwsza edycja konkursu i wystawy PRIME STAGE 2017, będącej prezentacją najlepszych licencjackich prac dyplomowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, obronionych w 2017 roku.

PRIME STAGE – zgodnie ze swoją nazwą – to pierwszy etap, pierwszy poważny krok na drodze artystycznej kariery naszych studentów. Ekspozycja, która odbędzie się w dniach 24.01–11.02.2018 r., służyć będzie promowaniu twórczości dyplomantów pierwszego stopnia, dając im jednocześnie możliwość wypróbowania się w nowej roli – artysty funkcjonującego na wymagającym rynku sztuki.

Konkursowi towarzyszyć będzie powystawowy katalog, w którym swoje prace zaprezentują wszyscy nominowani dyplomanci.

Do 12 grudnia 2017 r. dziekani poszczególnych wydziałów nominują dyplomy, wypełniając kartę nominacji. Dyplomanci, którzy uzyskali nominację, do 18 grudnia 2017 r. składają wymagane dokumenty, szczegółowo opisane w punkcie 3 regulaminu, do wydziałowych podkomisarzy konkursu.

Do pobrania: