Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Projekty
Projekty

Promocja polskiego designu jako elementu kompleksowej oferty promocji gospodarczej regionu ...
Createx ...
...
Wyposażenie studia filmowego ...
Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej ...
Przystosowanie budynku głównego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi do wymagań ochrony p.poż. ...
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych ...
CPM ...
ECOmade Fstival 2016 ...
Cykl działań ekologicznych ...
Łódź YTAT 2016 ...