Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Ogłoszenia Projekty
Wyposażenie studia filmowego

wyposazenie studia filmowego

logo MKiDN

Zakup sprzętu, wyposażenia i oprogramowania
dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
w celu realizacji działalności z zakresu filmu i upowszechniania kultury filmowej

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(z wyłączeniem środków zagranicznych, w tym programów strukturalnych
oraz dotacji na dofinansowania w ramach Programów MKiDN)

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

ASP logo