Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Jednostki międzywydziałowe CYCERON
Cyfrowe Centrum Rozwoju Nauki

Cyfrowe Centrum Rozwoju Nauki "CYCERON" jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną w celu wspomagania działalności naukowo - dydaktycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. "CYCERON" swoim zasięgiem obejmuje sześć pracowni komputerowych. Każda z nich zaopatrzona jest w sprzęt komputerowy o ogromnej mocy obliczeniowej. Oprogramowanie zainstalowane w pracowniach Centrum "CYCERON" pozwala na realizację wszelkiego rodzaju projektów graficznych , animacyjnych, filmowych, post-produkcyjnych oraz projektów badawczo-rozwojowych o charakterze artystyczno-naukowym.

W pracowniach Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu propedeutyki programów graficznych oraz projektowania komputerowego. Centrum "CYCERON", ze względu na unikatowe w skali krajowej wyposażenie pracowni jak również zatrudnioną kadrę dydaktyczną prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu tworzenia i projektowania grafiki komputerowej, technik multimedialnych na potrzeby reklamy i filmu, grafiki i animacji 3D oraz architektonicznego projektowania wnętrz.

Infrastruktura informatyczna Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki "CYCERON" umożliwia jednoczesne wykorzystanie całej mocy obliczeniowej komputerów, wynoszącej 1620 GHz i 960 GB RAM . Parametry te pozwalają na prowadzenie działalności usługowej w zakresie renderingu produkcji filmowych.

Dyrektorem Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki "CYCERON " jest dr Marcin Dziomdziora.

Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki
Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki Pracownia Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki