Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Polityka ochrony dan...

OBOWIĄZKOWE INFORMACJE
w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą,
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie:
  - art. 6 ust. 1 lit b RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy.
  Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych art. 11. inspektor ochrony danych zostanie wyznaczony w terminie do 31.07.2018 r.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z realizacją łączącej nas z Tobą umowy.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do podmiotów wspierających Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takich, które dostarczają i serwisują nam systemy teleinformatyczne. W razie konieczności jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji łączącej nas z Tobą umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją tej umowy, a także przez czas wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości.
 7. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do ich przenoszenia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Toba umowy. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogólna klauzula informacyja – pobierz (.pdf)